Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2006 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

  İnönü Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Verdiği Dersler

 • Doktora Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

 • Lisans Çağdaş Siyasal Akımlar

 • Yüksek Lisans Siyasal İdeolojiler

 • Lisans Anayasa Hukuku

 • Doktora Türkiyede Din ve Siyaset

 • Lisans Türkiyede Güncel Siyaset

 • Lisans Demokrasi Teorileri

 • Yüksek Lisans Medya ve Siyaset