Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Toplumdan Kopan Siyaset: İslam ve Batı Arasında Ortadoğu

Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu II, Malatya, Turkey, 2 - 03 May 2018, pp.237-242

15 Temmuz Darbe Girişiminin Politik Çözümlemesi

VII Uluslararası İdealden Gerçeğe Toplum, Siyaset ve Ekonomi Sempozyumu, Malatya, Turkey, 12 - 13 October 2018

MİLLS’İN İKTİDAR ÜÇGENİ BAĞLAMINDA BİR 28 ŞUBAT ANALİZİ

TOPLUMSAL, SİYASAL VE EKONOMİK YÖNLERİYLE DARBELER, 12 - 13 September 2017

Milli Görüş Partilerinin Programlarının Dış Politika Analizi

Doğumunun 90. Yılında Erbakan Sempozyumu, Konya, Turkey, 28 - 30 October 2016

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

20

Project

1

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals