Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2006 - Continues Associate Professor

  Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Courses

 • Doctorate Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

 • Undergraduate Çağdaş Siyasal Akımlar

 • Postgraduate Siyasal İdeolojiler

 • Undergraduate Anayasa Hukuku

 • Doctorate Türkiyede Din ve Siyaset

 • Undergraduate Türkiyede Güncel Siyaset

 • Undergraduate Demokrasi Teorileri

 • Postgraduate Medya ve Siyaset