Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Felsefi Analiz Olarak Kendiyle Barışık, Dünyayla Barışık Olmanın İmkanı

INIJOSS, cilt.5, sa.2, ss.21-38, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SEYYİD AHMET ARVASİ'DE İNSANIN TEKAMÜL FİKRİ

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/ Fırat University Journal of Social Science, cilt.21, sa.2, ss.47-69, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Wittgenstein’ın Dil Oyunu Nosyonu Bağlamında Kognitif ve Temel Önermeler Hakkında Bir Değerlendirme

Dini Araştırmalar Bilimsel Dergi, cilt.9, sa.26, ss.141-161, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aydınlanma ve Romantizm KAvşağında Nietzsche'nin Epistemolojisi

BILIMNAME, cilt.1, sa.1, ss.65-78, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nietzsche Felsefesinde Hakikatin Buharlaşması

EKEV AKADEMİK DERGİ, cilt.6, sa.13, ss.183-194, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

MANTIĞIN KONUSU YÖNTEMİ VE AMACI

MODERN MANTIK, Bravo, Işıl & Yıldız, Mustafa, Editör, Lisans Yayıncı8lık, İstanbul, ss.12-38, 2017

KLASİK MANTIK

Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2016

FELSEFEYİ TANIMA: FELSEFE İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

FELSEFE, Erdem, Hüseyin Subhi & Akdemir Abamüslim, Editör, Lisans, İstanbul, ss.13-59, 2014

Varlık ve İktidar

Heidegger Pariste, Er, Sadık Erol, Editör, Otonom Yayıncılık, İstanbul, ss.215-248, 2014

Hoşgörü Kavramının Kültürel, Siyasi, Ahlaki ve Entelektüel Zemini Üzerine

Ortak Yaşama Kültürü ve Felsefesi, Türer, Celal, Editör, Türkiye Felsefe Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, Ankara, ss.303-320, 2014

Nietzscxhe'nin Felsefesi

Babil Yayınevi, Erzurum, 2003

Ansiklopedide Bölümler

Felsefe Ansiklopedisi

Etik Yayınları, ss.381-392, 2004