Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BİTLİS TÜRKÜLERİNİN MAKAM USUL VE FORM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

TARAS SHEVCHENKO IX-International Congress on Social Sciences, Lutsk, Ukraine, 14 - 15 August 2023, vol.9, pp.84-106

Haydar Tatlıyay'ın Longa Formundaki Eserlerinin Makamsal Analizi

5. International Antalya Scıentıfıc Research and Innovative Studies Congress, Antalya, Turkey, 26 - 28 July 2023, vol.1, pp.499-508

Kemani Tatyos Efendi'nin Saz Semaisi Formundaki Eserlerinin Makamsal Analizi

Eurasia Internatıonal Scıentıfıc Research and Innovatıon Congress, Guba, Azerbaijan, 21 - 22 July 2023, vol.1, pp.113-118

YALÇIN TURA KEMAN VE PİYANO İÇİN 3 VALS ESERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

14. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Turkey, 10 - 12 June 2022, pp.497-503

W. A. MOZART KV. 304 NO.28 KEMAN-PİYANO E MİNÖR SONAT ÜZERİNE BİR ANALİZ

14. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 10 - 12 June 2022, pp.489-496

Müzik Türlerinin Matematiksel Olarak İncelenmesi

1.Uluslararası Sanad Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 December 2019

PIERRE RODE 24 CAPRICES FOR VIOLIN METODUNUN KEMAN ÇALMA TEKNİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

V. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE ECSAC’19, 28 - 29 September 2019

Müzik Öğretmeni AdaylarInIn Bireysel Çalgi Tercihlerine Yönelik Bir İnceleme

INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART&CULTURE (ECSAC 2019), Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2019, pp.184

Müzik Öğretmeni Adaylarinin Bireysel Çalgi Dersine Yönelik Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi

INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART&CULTURE(ECSAC), Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2019, pp.183

Ses Üretimi Açısından Keman Çalgısında Köprü Üzerinde BirTransformasyon Çalışması

ECSAC’18EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTUREAntalya April 19-22, 2018, 19 - 22 May 2018

Malatya Türkülerinin Belirli Değişkenler Yönünden İncelenmesi

INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART&CULTURE, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018, pp.193

Ses Üretimi Açısından Keman Çalgısında Köprü Üzerinde Bir Transformasyon Çalışm

INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART&CULTURE(ECSAC), Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018, pp.204

Books & Book Chapters

Yaşamı ve Sanatçı Kişiliği ile Hacı Çiçek(Gâvur Hacı)

in: Türk Müziğinde İz Bırakanlar II, Ünal İmik/Sinan Haşhaş, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.369-384, 2020

Metrics

Publication

21

Project

4