Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - Devam Ediyor Doktora

  İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr), Türkiye

 • 2011 - Devam Ediyor Doktora

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr), Türkiye

 • 2006 - Devam Ediyor Lisans Çift Anadal

  Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü, Türkiye

 • 2009 - 2011 Yüksek Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

 • 2008 - 2009 Yüksek Lisans

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Dili (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 2004 - 2008 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Yüksek Lisans

  Eski Anadolu Türkçesinde ikilemeler

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü