Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2012 - Devam Ediyor Okutman

    İnönü Üniversitesi, Rektörlük

  • 2009 - 2012 Araştırma Görevlisi

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Verdiği Dersler

  • Lisans TÜRK DİLİ

  • Lisans TÜRK DİLİNİN GÜNCEL SORUNLARI I

  • Lisans YAZILI ANLATIM