Education Information

Education Information

 • 2012 - Continues Doctorate

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr), Turkey

 • 2011 - Continues Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr), Turkey

 • 2006 - Continues Undergraduate Double Major

  Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü, Turkey

 • 2009 - 2011 Post Graduate

  Ondokuz Mayis University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

 • 2008 - 2009 Post Graduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Dili (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2004 - 2008 Under Graduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Post Graduate

  Eski Anadolu Türkçesinde ikilemeler

  Ondokuz Mayis University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü