Res. Asst. HASAN MEMİŞ


Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

Klinik Eczacılık


Research Areas: Pharmacology and Therapeutics

Metrics

Publication

27

Project

1

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2020 - Continues

2020 - Continues

Specialty In Pharmacy

Inonu University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri, Turkey

2014 - 2019

2014 - 2019

Undergraduate

Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Turkey

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Pharmacology and Therapeutics

Academic Titles / Tasks

2020 - 2024

2020 - 2024

Research Assistant

Inonu University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

EVALUATION OF NUTRITIONAL NEEDS OF INTENSIVE CARE UNIT PATIENTS BY CLINICAL PHARMACISTS

ÇAKIR A., MEMİŞ H., GÜN Z. Ü.

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development - DRD 2023, İzmir, Turkey, 4 - 06 May 2023, pp.113-114

2023

2023

EVALUATION OF THE APPROPRIATENESS OF ANTIMICROBIAL DRUG DOSAGES

MEMİŞ H., ÇAKIR A., ÖZDEMİR N., GÜN Z. Ü.

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development - DRD 2023, İzmir, Turkey, 4 - 06 May 2023, pp.107-108

2023

2023

DRUG INTERACTIONS RESULTING IN INCREASED BLOOD LITHIUM LEVEL: A CASE REPORT

ÇAKIR A., MEMİŞ H., ÖZDEMİR N., GÜN Z. Ü.

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development - DRD 2023, İzmir, Turkey, 4 - 06 May 2023, pp.109

2023

2023

EVALUATION OF THE DRUG RELATED PROBLEMS IN CRITICALLY ILL PATIENTS

MEMİŞ H., ÇAKIR A., GÜN Z. Ü.

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development - DRD 2023, İzmir, Turkey, 4 - 06 May 2023, pp.115-116

2023

2023

Atorvastatin-Klaritromisin Etkileşimi Kaynaklı Hepatotoksisite: Bir Olgu Raporu

MEMİŞ H., ÇAKIR A., GÜN Z. Ü., ÖZDEMİR N., ERSOY Y.

XXIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 March 2023

2023

2023

QT Aralığında Uzamaya Neden Olan Antimikrobiyal İlaçlar ve Etkileşimleri

ÇAKIR A., MEMİŞ H., GÜN Z. Ü., ERSOY Y.

XXIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 March 2023, pp.1076-1080

2023

2023

Role of GLP-1 receptor agonists in COPD exacerbation

Çakır A., Memiş H.

3rd International Aegean Health Areas Symposium 2023, Uşak, Turkey, 07 March 2023, pp.142-146 Creative Commons License

2023

2023

The Role of Ketogenic Diet in Drug-Resistant Seizure Therapy in Adults

Memiş H., Çakır A.

3rd International Aegean Health Areas Symposium 2023, Uşak, Turkey, 07 March 2023, pp.147-153 Creative Commons License

2021

2021

EVALUATION OF RENAL DRUG DOSING IN HOSPITALIZED PATIENTS WITH RENAL IMPAIRMENT

Memiş H., Çakır A., Güzel S., Özdemir N., Gün Z. Ü.

13th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Turkey, 22 - 25 June 2021, pp.211 Creative Commons License

2016

2016

Entakapon’un Farmasötik Dozaj Formundan UV Spektrofotometrik Tayini

Memiş H., Gümüştaş M., Uslu B., Özkan S. A.

8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Isparta, Turkey, 30 May - 03 June 2016, pp.115

2016

2016

Valgansiklovir’in UV Spektrofotometrik Yöntemle Analizi ve Validasyonu

Konuralp H., Memiş H., Gümüştaş M., Uslu B., Özkan S. A.

8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Isparta, Turkey, 30 May - 03 June 2016, pp.117 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2023

2023

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARDA ANTİMİKROBİYAL İLAÇLARIN FARMAKOKİNETİK PROFİLİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Çakır A., Memiş H.

in: Sağlık Bilimlerinde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler - CİLT 2, ŞAHNA Engin,AKGÜL Hasan,SELAMOĞLU Zeliha, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.73-90, 2023 Creative Commons License

2023

2023

KOAH Alevlenmesinde Yeni Hipoglisemik İlaçların Yeri

Çakır A., Memiş H.

in: Küreselleşen Dünyada Sağlık Bilimleri, AK AYŞE, Editor, Duvar Yayınevi, Ankara, pp.7-18, 2023 Creative Commons License

2023

2023

YETİŞKİNLERDE İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİNİN YÖNETİMİ

Memiş H., Çakır A.

in: TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ-II, Şimşek Ali, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.125-142, 2023 Creative Commons License

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2022 - Continues

2022 - Continues

Tüm Kamu Eczacıları Derneği

Member

2021 - Continues

2021 - Continues

Klinik Eczacılık Derneği

MemberCongress and Symposium Activities

09 March 2022 - 12 March 2022

09 March 2022 - 12 March 2022

8. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

22 June 2021 - 25 June 2021

22 June 2021 - 25 June 2021

13th International Symposium on Pharmaceutical Sciences

Attendee

Ankara-Turkey

17 June 2021 - 17 June 2021

17 June 2021 - 17 June 2021

Olgularla Klinik Eczacılık Çalıştayı

Attendee

Ankara-Turkey

17 June 2021 - 17 June 2021

17 June 2021 - 17 June 2021

Olgularla Klinik Eczacılık Çalıştayı

Attendee

Ankara-Turkey

30 May 2016 - 03 June 2016

30 May 2016 - 03 June 2016

8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi

Attendee

Isparta-Turkey

30 May 2016 - 03 June 2016

30 May 2016 - 03 June 2016

8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi

Attendee

Isparta-Turkey