Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kriz Yönetimi

Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi , vol.6, no.3, pp.353-373, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Adalet Liderliği ve Okula Yabancılaşma Arasındaki İlişki

V. International Eurasian Educational Researh Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018

Okullarda Amaçtan Sapmaya Neden Olan Etkenler

ICES-UEBK 2018, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Bilim Ve Sanat Merkezi Öğrencilerinin Devamsızlık Sorunu

EYFOR 8-Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 19 - 21 October 2017

Okul Müdürlerinin Okul Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Stratejileri

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2017

Öğretmenlerin Eğitim İşkolundaki Sendikalara Üye Olma Nedenlerinin Analizi

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2017

Küreselleşmenin Öğretmenlik Mesleğine Etkisi: Küresel Öğretmen

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Derslerine İlişkin Görüşleri

EYFOR-VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 05 November 2016

Okul Müdürlerinin Değerler Eğilimi Bingöl İli Örneği

10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2015

Mesleki Rehberlik Çalışmalarında Alternatif Bir Yöntem Olarak Meslektaş Rehberliğinin Uygulanabilirliği

VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 June 2014

Eğitim Denetmenlerinin Mesleklerine Yönelik Görüşleri ve Beklentileri

V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 20 - 22 June 2013

Eğitim Denetmenliğinde Kadın Olmak Mesleğe İlişkin Düşünceler Ve Sorunlar

IV. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 02 June 2012

Özel Eğitim Okullarının Yönetimsel Sorunları

7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2012

Okulların Mali Durumu ve İşletme Yönetimi Açısından Yaşanan Sorunlar

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, Turkey, 8 - 10 September 2011, pp.221-222

Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Fakülte ve Öğretim Elemanlarına İlişkin Metaforları

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, Turkey, 8 - 10 September 2011, pp.219-220

Okul Yöneticilerinin Bakış Açısıyla Okul Yöneticisi

V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 02 May 2010

Takım Algısı İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 28 - 30 September 2005

Books & Book Chapters

Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitime erişimlerinin öğrenci görüşlerine göre incelenmesi

in: Eğitimden kareler, Emine BABAOĞLAN ÇELİK, Erkan KIRAL, Adem ÇİLEK, Editor, EYUDER YAYINLARI, Ankara, pp.231-249, 2018

Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencilerinin Devamsızlık Sorunu

in: Eğitime Farlı Bakış, Emine Babaoğlani Erkan Kıral, Adem Çilek, Ferah Güçlü Yılmaz, Editor, EYUDER YAYINLARI, Ankara, pp.17-30, 2017

MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERDEN BEKLENTİLERİ VE BUNLARIN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ ..

in: Eğitime Farklı Bakış, Emine BABAOĞLAN, Erkan KIRAL, Adem, ÇİLEK, Ferah Güçlü YILMAZ, Editor, EYUDER, Ankara, pp.146-166, 2017

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OKULA YABANCILAŞMALARININ YORDAYICISI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÜVEN

in: Eğitime Farklı Bakış, Emine BABAOĞLAN, Erkan KIRAL, Adem ÇİLEK, Ferah Güçlü YILMAZ, Editor, EYUDER, Ankara, pp.167-185, 2017

EĞİTİME FARKLI YAKLAŞIMLAR

in: EĞİTBİLİM PEDANDRAGOJİ, TOPRAKÇI ERDAL, Editor, ÜTOPYA, Ankara, pp.447-492, 2016

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Dersine İlişkin Görüşleri

in: Eğitime Dönüş E Kitap, Emine Babaoğlan, Erkan Kıral, Adem Çilek, Editor, EYUDER, Ankara, pp.316-325, 2016

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

in: Eğitime Dönüş, Emine BABAOĞLAN, Erkan KIRAL, Adem ÇİLEK, Editor, EYUDDER, pp.316-326, 2016

Metrics

Publication

158

Citation (WoS)

84

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

54

H-Index (Scopus)

2

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals