Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anayasa Yargısı Bakımından Fransa ile Almanya’nın Karşılaştırılması

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.689-717, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nda Ulus Devletin Oluşumu ve Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.23-48, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ulus Devletin Oluşumu ve Sorunları Açısından Almanya ile Fransa nın Karşılaştırılması

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.19-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Muhafazakâr Sağ Pencereden Kadına Bakış

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.223-248, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

28 Şubat Süreci Arifesinde ve Ertesinde İki Milli Görüş Partisi Refah Partisi RP Fazilet Partisi FP Karşılaştırmalı Bir Analiz

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.165-193, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Helsinki Zirvesi nden Günümüze Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik Sürecinin Ülkedeki Kadın Politikalarına Etkileri

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.103-126, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demokrat Parti DP ile Adalet ve Kalkınma Partisi AKP nin Ekonomi Politikaları Açısından Karşılaştırılması

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.11-51, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Merkez Sağ Partilerin Kentsel Toprak Politikaları Turgut Özal Dönemi Anavatan Partisi ANAP Örneği

Akademik Bakış Dergisi-Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, cilt.35, ss.1-19, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demokrat Parti DP ile Adalet ve Kalkınma Partisi AKP nin Karşılaştırmalı Tarihsel Analizi

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.22, ss.188-209, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ulus Devlet ve Ulusçuluğun Küreselleşmeyle Etkileşimi Vazgeçilemeyen Ulus Devlet Yükselen Ulusçuluk

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.39-59, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de İçgöçler Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Akademik Bakış Dergisi-Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, cilt.30, ss.1-18, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Küresellesme Sürecinde Ulus Devletin Akıbeti: Ulus Devlet Sonda mı, Vizyonda mı?

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi II, Malatya, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2012, ss.526-543

Kitap & Kitap Bölümleri