Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Engelsiz Şehir Kavramı Açısından Malatya

Yönetim ve Ekonomi, vol.22, no.1, pp.139-157, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Belediyelerde Kurumsal Performans Yönetimi: Charlotte Şehri Örneği

Uluslararası kamu Yönetimi Forumu-Kayfor 17, Karaman, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.199-211

Kentsel Tarım ve Gıda Güvencesi Bakımından Önemi

13.ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM13) , Gaziantep, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.369-384

Books & Book Chapters

Tarımda Sürdürülebilirlik Açısından Yerel Tohum ve Önemi: Belediyelerin Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme

in: İktisadi-İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler, Mustafa METE-Erhan AKARDENİZ, Editor, Gece Kitaplığı, pp.59-80, 2022

KENTLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ BAKIMINDAN BAŞKENTLER

in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Metodoloji, Araştırma ve Uygulama, Özcan Buckley Ayşe, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.39-63, 2022

Dijitalleşmeye Bağlı Sorunlar Açısından Kentler

in: SİYASETİN DİJİTAL SERÜVENİ, EKİCİ, Süleyman- GÖKTOLGA, Oğuzhan, Editor, Gazi Kitabevi, pp.57-74, 2021

COVID-19,KENTLER VE POLİTİK DÖNÜŞÜMLER

in: PANDEMİ SÜRECİNİN ETKİLERİNE DAİR AKADEMİK DEĞERLENDİRMELER, KIRIŞKAN, IŞIN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.49-73, 2021

Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetimlerde Çocuklara Yönelik Yönetsel Yapılanmalar Bakımından Estonya

in: Çocuklara Yönelik Karşılaştırmalı Yönetsel Yapılar, Mamur Işıkçı, Yasemin- Dirikoç, Abdullah, Editor, Astana yayınevi, Ankara, pp.17-33, 2020

Covid-19’un Kentsel Sorunlara Yönelik Etkileri

in: Siyaset Toplum Medya, Yılmaz, Hasan, Editor, Orion, Ankara, pp.85-98, 2020

Sanallaşma ve Kentler Üzerine Etkileri: Sanallaşan Kentler

in: Kent Kentleşme Yeni Kentleşme Trendleri ve Dünya Şehir Sistem’in Ortaya Çıkışı, Alptekin, M. Yavuz, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.139-153, 2019 Sustainable Development

Episodes in the Encyclopedia

Kamu Yönetimi Ansiklopedisi

Astana yayınları, pp.466-471, 2018

Kamu Yönetimi Ansiklopedisi

Astana yayınları, pp.118-124, 2018

Kamu Yönetimi Ansiklopedisi

Astana yayınları, pp.501-507, 2018