Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fracture Resistance of CAM-CAD Ceramic Crowns : An in vitro analysis

SciFed Dental & Oral Research Journal, cilt.1, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diş Hekimliğinde Silan Uygulamaları

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, cilt.15, ss.123-130, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dijital Ölçü Sistemleri

Dicle Diş Hekimliği Dergisi, cilt.16, ss.292-300, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Endodontik Tedavili Dişlerin Restorasyonunda Post Materyalleri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.24, ss.153-157, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Restoring function and aesthetics in amelogenesis imperfecta: A case report

International Journal of Dental Clinics, cilt.6, ss.19-20, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Treatment of Missing Congenital Lateral Tooth with Mini Implant

TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23, ss.564

Amelogenezis İmperfekta: Vaka Raporu

İzdo Uluslararası Bahar Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2015, ss.42

Palatal Defektlerin Protetik Rehabilitasyonu

İzdo Uluslararası Bahar Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2015, ss.84

Dudak damak yarıklı hastanın protetik rehabilitasyonu

İzdo Uluslararası Bahar Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2015, ss.83

İleri derece rezorbe dişsiz mandibular arkın implant üstü hibrit protez ile tedavisi: Vaka raporu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliğ Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, Van, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2014, ss.64

Anterior dis¸ eksikligˆinin adeziv ko¨pru¨ ile restorasyonu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, Van, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2014, ss.63