Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The impact of anatomical, prosthetic features, and implant location on quality of life among locator-retained mandibular overdenture wearers

Medicine Science International Medical Journal, vol.8, no.1, pp.176-179, 2019 (Other Refereed National Journals)

In vitro evaluation of shear bond strength of resin cements to computer-aided design/computer-aided manufacturing (CAD/CAM) framework materials

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.5, no.2, pp.93-97, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Demographic evaluation of implant locations among 1000 adult patients in Turkey

Avicenna Journal of Dental Research, vol.10, no.1, pp.22-27, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fracture Resistance of CAM-CAD Ceramic Crowns : An in vitro analysis

SciFed Dental & Oral Research Journal, vol.1, pp.1-7, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Diş Hekimliğinde Silan Uygulamaları

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, vol.15, pp.123-130, 2016 (National Refreed University Journal)

Dijital Ölçü Sistemleri

Dicle Diş Hekimliği Dergisi, vol.16, no.2, pp.292-300, 2015 (National Refreed University Journal)

Endodontik Tedavili Dişlerin Restorasyonunda Post Materyalleri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.24, no.1, pp.153-157, 2014 (National Refreed University Journal)

Restoring function and aesthetics in amelogenesis imperfecta: A case report

International Journal of Dental Clinics, vol.6, no.4, pp.19-20, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Restoring function and aesthetics in amelogenesis imperfect: A case report

International Journal of Dental Clinics, vol.6, no.4, pp.19-20, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Rehabilitation of Complete Edentulous Patients with İmplant Supported Prosthesis: Case Series

24. International Scientific Congress of Turkish Prosthodontics and Implantology Association, Muğla, Turkey, 31 October - 03 November 2019

Maksiller Sinüs Defektli Hastanın Protetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 September 2019

Farklı açıdaki estetik dayanakların monolitik zirkonya kronlara bağlanma dayanımının değerlendirilmesi

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 September 2019

Protetic Rehabilitation of Patient with Maxillary Sinus Defect: Case Report

TDA 25th International Dental Congress, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

Üst Çene Tam Dişsiz Hastanın İmplant Destekli Sabit Protez ile Rehabilitasyonu

2. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 28 - 30 June 2019

Questionnaires for evaluating the quality of life of conventional and implant-supported prosthesis wearers

Meffert Implant Enstitüsü Full Ark Immediate Implant Reconstruction Symposium, 4 - 07 October 2018

Üst çene tam dişsiz hastanin toronto protez ile rehabilitasyonu

6. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 November 2018

İmplantüstü overdenture kullanan hastalarda anatomik ve protetik özelliklerin yaşam kalitesine etkisi

6. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 November 2018

Palatal defekti olan tam dişsiz hastanın protetik rehabilitasyonu: Olgu sunumu

6. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 November 2018

Dental estetik memnuniyeti ile ilişkili yaşam kalitesi ölçeği: Türkçe versiyonu

Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 27 - 30 September 2018

Farklı asit uygulamalarının CAD-CAM seramiklerin makaslama bağlanma dayanımı üzerine etkisi

Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 27 - 30 September 2018

İleri Derecede Atrofik Maksillanin, Hibrit Protez ile Full Ark Rehabilitasyonu

TDB 24.Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018

Gömülü Maksiller Kanin Dişin Multidisipliner Tedavisi: Olgu Sunumu

TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 27 - 30 September 2018

Üç Farklı Elastomerik Ölçü Maddesinin Islanabilirliliklerinin karşılaştırılması

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 12 November 2017

Anterior Derin Kapanışla Birlikte Görülen Maloklüzyonun Protetik Tedavisi: Vaka Raporu

Türk Diş Hekimliği Birliği 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017

Çift Taraflı Dudak Damak Yarıklı Hastada Anterior Maksillanın Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu

Türk Diş Hekimliği Birliği 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017

Konjenital Lateral Diş Eksikliğinin Mini İmplant ile Tedavisi

Türk Diş Hekimliği Birliği 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017

Treacher Colins Sendromlu Hastanın Protetik Rehabilitasyonu

Türk Diş Hekimliği Birliği 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017

Overdenture implant uygulaması öncesi horizontal kemik kaybının otojen blok greft ile ogmentasyonu: İki vaka sunumu

Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26 - 30 May 2016

İskeletsel Açık Kapanışa Sahip Erişkin Hastaya Multidisipliner Yaklaşım Vaka Raporu

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği, 12 - 15 November 2015

Aşırı Harap Olmuş Premolar Dişlerin Nano Rezin Seramik Esaslı Endokron ile Restorasyonları

22.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 12 - 15 November 2015

Palatal Defektlarin Protetik Rehabilitasyonu

İZDO Uluslararası Bahar Sempozyumu, 1 - 03 May 2015

Anterior diş eksikliğinin adeziv köprü ile restorasyonu 3 vaka sunumu

YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, 4 - 07 September 2014