Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diaspora Marketing Revisited: The nexus of entrepreneurs and consumers

Transnational Marketing Journal, cilt.6, ss.139-157, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

ULUSLARARASI REZERVLER VE İTHALAT İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.50-59, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektronik bankacılıkta Müşteri sadakati üzerine bir araştırma

van yüzüncü yıl üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Rezervler ve İthalat İlişkisi: Türkiye Örneği

Kastamonu Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Financial Development On İncome İnequality

Eurasian Academy of SciencesEurasian Business & Economics Journal, ss.38-52, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Testing the Validity of the Triplet Deficit Hypothesis for Turkey Asymmetric Causality Analysis

Journal of Business and Economics, cilt.7, ss.137-154, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trade Openness and Economic Growth A Panel Causality Test

International Journal of Business and Social Science, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EMPIRICAL ANALYSIS OF THE SAVINGS GROWTH NEXUS IN TURKEY

Journal of Business, Economics and Finances, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Hisse Senedi Piyasasında Rasyonel Köpükler Saklı Eşbütünleşme Yaklaşımı

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Asya ve Pasifik Ülkelerinde İşsizlik Histerisi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Piyasa Etkinliği Hipotezi İMKB İçin Ampirik Bir Analiz

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Spatial Panel data analysis of crime rates in EU

discussion papers of business and economics, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Sosyal Güven ve Ekonomik Kalkınma Avrupa Ülkeleri Üzerine MekânsalEkonometri Analizi

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Parasal Aktarım Mekanizması Yapısal VAR Analizi

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Revisited Export Led Growth Hypothesis For Selected European Countries A Panel Hidden Cointegration Approach

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Ve İstatistik Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ticari Açıklık Ve Kamu Büyüklüğü İlişkisi Panel Nedensellik Testi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketim gelir Oranı Güneydoğu Asya Ülkelerinde Durağan mı Panel Birim Kök Testi

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Şehirleşmeyi Etkileyen Faktörler Mekansal Ekonometri Analizi

Journal of Yasar University, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Regional Health Care Inequality In Turkey Spatial Exploratory Analysis

Inonu University International Journal of Social Science ,1(1), 1-20 , 2012, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme Panel Veri Analizi

Yönetim ve Ekonomi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi

Business and Economics Research Journal, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AB ye Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerini Belirleyen Faktörler Dinamik Panel Veri Analizi

Business and Economics Research Journal, cilt.1, ss.67-83, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mekansal Etkileşim Analizi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Döviz Kurunun Fiyatlara Geçiş Etkisi: Türkiye Örneği

Anadolu Internationsl Conference in Economics, 11 - 13 Mayıs 2017

Döviz Kurunun Enflasyona Geçiş Etkisi: Türkiye Örneği

EconAnadolu 2017, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.2017, ss.77

Türkiye’nin Küreselleşme Açısından Avrupa Birliğine StokastikYakınsamanın Ampirik Olarak İncelenmesi

TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASETKONGRESİ IVKÜRESEL SİYASETTE YENİ YÖNELİMLER, Malatya, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2017, ss.410-418

Health Care Convergence Analysis in Turkey on the Province Level: Spatial Quantile Method

5th Istanbul Conference of Economics and Finance, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Haziran 2016, cilt.38, ss.90-97 identifier

Sosyal Sermaye ve Ekonomik Performans Türkiye Üzerine Bir Çalışma

I.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (UUBK 2015), 23 - 24 Ekim 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Theory of PersistentIncome Inequality:A Study for EU Member States

Handbook of Research on Social and EconomicDevelopment in the European Union, bayar yılmaz, Editör, IGI Global, ss.69-80, 2019

Mekansal Ekonometri

DER Kitapevi ve Yayınevi, 2018

Human Convergence in Turkey:Spatial Dynamic Panel Data Analysis

Economic and Social Issues In the Middle East and North African Countries, NİLGÜN ÇİL YAVUZ, Editör, Nova Publication, 2013