Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1998 - Devam Ediyor Yüksek Lisans

  İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Türkiye

 • 2005 - 2011 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Türkiye

 • 1994 - 1998 Lisans

  İnönü Üniversitesi, İibf, Ekonometri, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  Mekansal Ekonometri ve Mekansal Panel Ekonometri Yaklaşımları: AB Üye Ülkeleri İçin Gelir Yakınsama Hipotezi Üzerine Bir Uygulama

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri

 • 2003 Yüksek Lisans

  değişen ve rassal katsayılı modeller

  İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü