Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Case Problems Of The Lecturers Working İn Musıc Educatıon Programs İn Turkish Higher Educatıon İnstutıons Comıng From Turkish Republics Andsolutıon Suggestıons

1. Uluslar Arası Türk Dili Konuşulan Coğrafyalarda Kültür, Sanat Ve Sanat Eğitimi Sempozyumu, 25-26 Eylül, Erzincan Ünv. Erzincan, s. 47., Erzincan, Turkey, 25 September 2020

ERZİNCAN TÜRKÜLERİNİN İLÇELERE GÖRE RİTMİK ANALİZİ

ULUSLARARASI ERZİNCAN TARİHİ SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.2504-2514

ERZİNCAN TÜRKÜLERİNDE KAYNAK KİŞİLER

ULUSLARARASI ERZİNCAN TARİHİ SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.2474-2502

MALATYA MUSİKİSİNE GENEL BAKIŞ

1.ULUSLARARASI BEYDAĞI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Malatya, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.78-83

MALATYALI BİR MUSİKİ DEĞERİ ”YAŞAR KAYAHAN”

1.ULUSLARARASI BEYDAĞI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Malatya, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.84-101

Refahiye Halk Oyunları Üzerine Bir İnceleme

Refahiye Araştırmaları Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 14 - 15 March 2019

Refahiye Türkülerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Analizi

Refahiye Araştırmaları Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 14 - 15 March 2019

Türkiye’de Bilim Sanat Merkezlerinin Müzik EğitimiAçısından İşlevselliği

I. Uluslararası Müzik Araştırmaları Öğrenci Kongresi, 28 - 30 March 2018

Erzincan Musikisine Genel Bakış

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.2

Eğitim Fakültelerinde Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarında Müzik Terapisinin Ders Olarak Okutulabilirliği

VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu- Müzik ve Terapi, Erzincan, Turkey, 28 - 30 May 2016, pp.169171

Türkiye’de Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Piyanonun Eşlik Çalgısı Olarak Kullanılma Durumu

İnternatıonal Symposıumon Changes Andnew Trendsin Aducatıon, Konya, Turkey, 22 November 2016

The İnvestigation Ofmusic Teacher Training Programs İn Turkey And The Conditions Of Teacher Placement

1. Uluslar Arası Türk Dili Konuşulan Coğrafyalarda Kültür, Sanat Ve Sanat Eğitimi Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 25 September 2014

Müzikle Tedavi ve Otistik Hastalarda Örnek Uygulamalar

İzmir Ulusal Müzik Sempozyumu, Turkey, 5 - 06 November 2009

Malatya Uluslar arası Kültür v e Kayısı Festivali nde Eğlence Etkinlikleri

Uluslar Arası Halk Kültüründe Eğlence Sempozyumu, 11 - 13 December 2009

Books & Book Chapters

ERZİNCAN MUSİKİSİ

in: ERZİNCAN TARİHİ CİLT VIII, ALŞAN Songül, AKKUŞ İbrahim Kurtcebe, Editor, Erzincan Valiliği, Erzincan, pp.25-56, 2020

Metrics

Publication

47

Project

2