Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Grandmothers' Grandchild Rearing Experiences

SELCUK UNIVERSITESI EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS, cilt.41, ss.209-226, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

ROMANTİK YAKINLIĞI BAŞLATMANIN YORDAYICISI OLARAK CİNSİYET VE ROMANTİK İLİŞKİ İNANÇLARI

The Journal of International Social Research, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.55, ss.1-7, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EVLİLİK DOYUMUNUN EVLENME BİÇİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, sa.28, ss.429-444, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Evlilik doyumunun cinsiyet açısından incelenmesi: Bir meta-analiz çalışması

International Journal of Human Sciences, cilt.14, sa.4, ss.3328-3342, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Grupla psikolojik danışmada yeni bir alıştırma: “Ağlama duvarı”

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.3, ss.17-32, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küçükken olan büyük şeyler

Çalışma Ortamı Dergisi, sa.122, ss.14-16, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Romantik yakınlığın yordayıcısı olarak cinsiyet ve romantik ilişki inançları

3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları, Magusa, Kıbrıs (Kktc), 7 - 10 Aralık 2017

Evlilik Doyumunun Cinsiyet ve Evlenme Biçimi Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.64

Yediden Yetmişe Baba Kavramı: Bir Prototip Analiz

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.65

Evlilik Doyumunun Cinsiyet ve Evlenme Biçimi Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.64

Yediden Yetmişe Baba Kavramı: Bir Prototip Analiz

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.65

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Algısı ile Akıllı Telefon Bağımlılığı İlişkisi

1. ULUSLARARASI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.834

Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Etkileşim Kaygısı İlişkisi

1. ULUSLARARASI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.833

Cinsel İstismar Vakalarında Rehber Öğretmenin Rolü

20. Ergen Günleri, Malatya, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015 Creative Commons License

PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ÇIKMAZI – ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015, ss.672-674 Creative Commons License