Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SANAL ZORBALIK VE EBEVEYN İZLEMESİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELE

1. uluslararası battalgazi multidisiplinler çalışmaları kongresi, 7 - 09 December 2018

Sanat Eğitiminin Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bilişsel ve Sosyal alanlarına Etkileri

I. Uluslararası Battalgazi Multidilipilinler Çalışmalar Kongresi, Turkey, 7 - 09 November 2018

İnönü Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Akademik Danışmanlarından Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi

V. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.74

DURMUŞ EMİNE, "Yaratıcı dramanın terapötik süreçte kullanımı",

1. uluslararası battalgazi multi disipliner çalışmalar kongresi, 2018, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, vol.3, pp.808-809

Romantik yakınlığın yordayıcısı olarak cinsiyet ve romantik ilişki inançları

3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları, Magusa, Cyprus (Kktc), 7 - 10 December 2017

Evlilik Doyumunun Cinsiyet Ve Evlenme Biçimi Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması

1st International Symposium on Social and Educational Sciences Research, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.64

Evlilik Doyumunun Cinsiyet ve Evlenme Biçimi Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.64

Evlilik Doyumunun Cinsiyet ve Evlenme Biçimi Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.64

Yediden Yetmişe Baba Kavramı: Bir Prototip Analiz

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.65

Evli çiftlerin gözünden internet bağımlılığı (Internet addiction from the married couple’s perspectives)

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, vol.1, pp.375-376

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Algısı ile Akıllı Telefon Bağımlılığı İlişkisi

1. ULUSLARARASI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.834

Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Etkileşim Kaygısı İlişkisi

1. ULUSLARARASI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.833

Cinsel İstismar Vakalarında Rehber Öğretmenin Rolü

20. Ergen Günleri, Malatya, Turkey, 12 - 14 November 2015 Creative Commons License

Çocuk cinsel istismarında rehber öğretmenin rolü

20. çocuk ve ergen günleri, Malatya, Turkey, 6 - 08 October 2015

PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ÇIKMAZI – ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.672-674 Creative Commons License

Kadın ve Erkegın gozunden Evlilikte bağışlamama nedenleri

ulusal PDR kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015

Psikolojik danışmanın çıkmazı çocuk cinsel istismarı

Ulusal PDR Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015

Okul Tükenmişliğini Önlemede Ebeveyn İzlemesi Ve Olumlu Okul İklimine Dayalı Bir Model

2. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015

Sanal zorbalık ve anababa izlemesi

XI ulusal psikolojik danışma ve rehberlik kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2011

ergenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımı

XI ulusal psikolojik danışma kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2011

Güvenli internet için kullanıcı çalıştayı

4. international ınformation security cryptology conference, Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2010

Evli çiftlerde duygusal zeka ve evilik uyumu

X. ulusal psikolojik danışma ve rehberlik kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 October 2009

Grupla psikolojik danışmada duyamadığımız ses Suskunluk

X. ulusal psikolojik danışma ve rehberlik kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 October 2009

evli kadınlarda anne ve kayınvalide algısı

X. ulusal psikolojik danışma ve rehberlik kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 October 2009

Ergen bakışaçısıyla okulda şiddet

X ulusal psikolojik danışma ve rehberlik kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 October 2009

The prevalence of cyber bullying and traditional bullying in Turkish th urban adolescents.

14 European Conference on Developmental Psychology”, Vilniaus, Lithuania, 18 - 22 September 2009

Yeni kültürel iklimin hastalığı: Yıldırma

Şiddete karşı düşünce ortamı, Ankara, Turkey, 19 - 20 April 2008

Cinsel Taciz üniversite öğrencilerinin algı ve tepkileri

XII Ulusal eğitim bilimleri kurultayı, Malatya, Turkey, 6 - 09 July 2004

Lise öğrencilerinin şiddet ve saldırganlık eğilimleri

VII ulusal psikolojik danışma ve rehberlik kongresi, Malatya, Turkey, 9 - 11 July 2003

Mesleki rehberlik etkinliklerinde yaratıı dramanın kullanılması

VII Ulusal psikolojik danışma ve rehberlik kongresi, Malatya, Turkey, 9 - 11 July 2003

Books & Book Chapters

Okulda Şiddet ve Zorbalık

in: Okulda Ruh Sağlığı, Ayşe Aypay, Emine Durmuş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.115-135, 2021

Eğitimde Rehberlik Hizmetleri

in: Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Doç Dr. Atılgan Erözkan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.332-364, 2018

Yaratıcı Drama ile Bütünleştirilmiş Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeyine Etkisi

in: Deneysel Olarak Sınanmış Grup çalışmaları, Alim Kaya ve Serdar Erkan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.363-393, 2015

Metrics

Publication

90

Citation (WoS)

29

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Thesis Advisory

8

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals