Scientific Activities

Jury Memberships

 • June 2018 Post Graduate

  İnönü Üniversitesi

  Yarıklı Kuvars Tüp Ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometri İle Su Örneklerinde Bazı Metallerin Tayini

 • June 2018 Post Graduate

  İnönü Üniversitesi

  Polifenol Türevli Antioksidanlar İçin Sensör Geliştirilmesi Ve Analitik Uygulamaları

 • April 2018 Post Graduate

  Munzur Üniversitesi

  Çay Örneklerinde Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyon Yöntemi ile Bakır Tayini

Activities in Scientific Journals

 • 2019 - Continues International Journal of Pure and Applied Sciences

  Publication Committee Member

 • 2018 - Continues Applied Chemical Engineering

  Committee Member

 • 2016 - Continues International Journal of HIV/AIDS and Research (IJHR) Sustainable Development

  Committee Member