Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Haziran 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İnönü Üniversitesi

  Yarıklı Kuvars Tüp Ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometri İle Su Örneklerinde Bazı Metallerin Tayini

 • Haziran 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İnönü Üniversitesi

  Polifenol Türevli Antioksidanlar İçin Sensör Geliştirilmesi Ve Analitik Uygulamaları

 • Nisan 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Munzur Üniversitesi

  Çay Örneklerinde Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyon Yöntemi ile Bakır Tayini

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2019 - Devam Ediyor International Journal of Pure and Applied Sciences

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2018 - Devam Ediyor Applied Chemical Engineering

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2016 - Devam Ediyor International Journal of HIV/AIDS and Research (IJHR)

  Editörler Kurulu Üyesi