Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Mayıs 2017 Poster İkinciliği Ödülü "Simultaneous determination of levodopa and benserazide in pharmaceutical tablet and urine samples using modified sensors based on pyrol/multiwalled carbon nanotube"

    Sanko Üniversitesi

  • Haziran 2005 Bölüm Üçüncülüğü

    İnönü Üniversitesi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 87

h-indeksi (WOS): 5