Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2017 Doktora

  İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği, Türkiye

 • 2008 - 2010 Yüksek Lisans

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği, Türkiye

 • 2003 - 2007 Lisans

  Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  HOMOJEN KATALİZÖRLERİN HETEROJENLEŞTİRİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği

 • 2010 Yüksek Lisans

  Çapraz Bağlı Anyonik Poliakrilamid Hidrojellerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Boyar Madde ile Etkileşimlerinin İncelenmesi

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği