Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2017 Modelling of Biochemical Oxygen Demand in a Wastewater Treatment Plant by Using Artificial Neural Networks

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2016 Hidrojellerinin Boyar Madde Adsorpsiyon Özelliklerinin Incelenmesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Riboflavin release from Interpenetreted network Poly(AAm-AAc) hydrogel and release data modeling by using response surface methology and artifiaicl neural network

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Release of riboflavin from interpenetrated Network Poly(AAm-AAc) hydrogel and release kinetic studies

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Heterogenization of homogeneous NHC-Pd(II)-Pyridine catalyitic systems via radical polymerization: Catalytic activities for Suzuki-Miyaura coupling reactions

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Sythesis of hydrogel supported NHC-Pd(II)-Pyridine Catalytic systems and Suzuki-Miyaura coupling reaction kinetics

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 The Catalytıc Actıvıtıes Of Some Novelpolymerıc Nhc-Pd-Hydrogel Systems

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Pd-NHC Komplekslerinin Heterojenizasyonu ve Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi

  Katılımcı

  Mersin, Türkiye

 • 2015 Modelıng Of Deswellıng Behavıors Of Ph And Temperature Sensıtıve Poly N Isopropyl Acrylamıde Acrylıc Acıd Interpenetratıng Hydrogels By Artıfıcıal Intellıgence System

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Hydrogel Supported NHC-Pd-Catalyst systems For The Suzukı Reactıon

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 The Synthesıs Characterızatıon Andınvestıgatıon Of Antımıcrobıal Inhıbıtıonkınetıcs Of Acrylamıde Based Hydrogel sılver nanocomposıte System

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Manyetik Alana Duyarlı Akrilamid Esaslı Anyonik Hidrojellerin Sentezlenmesi ve Boyar Madde Adsorpsiyon Kinetiginin İncelenmesi

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2014 Malatya Beylerderesi Akarsuyunun Modellemesi ve Benzetimi

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2014 Sıcaklık Ve Ph’ A Duyarlı Hidrojellerin Sentezlenmesi ve Şişme Davranışlarının İncelenmesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Poli(AAm-co- AMPS) Hidrojenlerinin Şişme Davranışlarının Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Hidrojel-Gümüş Kompozit Sistemlerin Hazırlanması ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Modeling Of River Water Quality İn River Streams: A Case Study Of Beylerderesi River İn Malatya-Turkey

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2010 Adsorption Kinetics Of The Removel Of Methylene Blue From Aqueous Solution By use anionic polymer

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Methylene Blue Removal From Aqueous Solutions by Using Anionic Crosslinked Polymers

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 Swelling Kinetic Models For Ionic Acrylamide Hydrogels

  Katılımcı

  Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 52

h-indeksi (WOS): 4