Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Inonu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği, Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  HOMOJEN KATALİZÖRLERİN HETEROJENLEŞTİRİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  Inonu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği

 • 2010 Postgraduate

  Çapraz Bağlı Anyonik Poliakrilamid Hidrojellerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Boyar Madde ile Etkileşimlerinin İncelenmesi

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği