Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Conservative, interventional and regenerative methods inchronic pain management

Annals of Medical Research, cilt.27, sa.6, ss.1833-1838, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PALYATİF BAKIM ÜNİTESİNDEKİ YATAN HASTA PROFİLİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI

I. İnternational Palliative Care Congress, Malatya, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019, ss.1310-1311 Creative Commons License

Palyatif Bakım Ünitesinde Erken Rehabilitasyon: İki Olgu Sunumu

I. İnternational Palliative Care Congress, Malatya, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019, ss.1314-1315 Creative Commons License