Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ABD’xxnin Kudüs’xxü İsrail’xxin Başkenti Olarak Tanıması Kararının Antisemitist Arap Propaganda Karikatürlerindeki Sunumu

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.2, pp.6-30, 2020 (Other Refereed National Journals)

Nazi Almanyası İşgalindeki Sırbistan'da Antisemitist Propaganda Faaliyetleri

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.8, no.3, 2020 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

İkinci Dünya Savaşı’nda Japon Medyasının ABD’xxye Yönelik Faaliyetleri: Tokyo Rose Radyo Yayınları Üzerine İnceleme

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.1, pp.541-563, 2020 (Other Refereed National Journals)

Nazi Almanyası İşgalindeki Sırbistan’xxda Antisemitist Propaganda Faaliyetleri

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.2, pp.441-450, 2020 (Other Refereed National Journals)

MALATYA’DA YER ALAN AİLE HEKİMLİĞİ MERKEZLERİNDE SAĞLIK İLETİŞİMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.30, no.1, pp.357-371, 2020 (Other Refereed National Journals)

BİLGİSAYAR OYUNLARINDAKİ ŞİDDET ÖĞESİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TUTUMLARINA YÖNELİK ETKİSİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, vol.12, no.2, pp.604-629, 2019 (National Refreed University Journal)

EGEMEN KÜRESEL HEGEMONYADA NEOLİBERALİST VE POSTMODERN KÜLTÜR: COCA COLA REKLAMLARINDA RAMAZAN

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.1, pp.43-64, 2019 (National Refreed University Journal)

Teacher Candidates’xx Facebook Addiction Levels

International Journal of Research and Scientific Innovation, vol.4, no.1, pp.447-450, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teacher Candidates Facebook Addiction Levels

International Journal of Research and Scientific Innovation (IJRSI), vol.4, no.1, pp.447-450, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Malatya Yerel Basınında Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Haberlerin İncelenmesi

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR, vol.6, no.2, pp.54, 2015 (Other Refereed National Journals)

Küreselleşme Sürecinde Haberde Manipülasyon Örnek Olay ABD IRAK Savaşı

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.234-255, 2013 (Other Refereed National Journals)

The Compulsory Capital City of Turkish Sport News: Istanbul

International Journal of Multidisciplinary Thought, vol.1, no.6, pp.223-230, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Unhealthy Health News The Healthcare News in Turkish Press

International Journal of Multidisciplinary Thought, vol.1, no.6, pp.215-221, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık İletişimi Bakış Açısıyla Sağlık Turizminin Türkiyedeki Avantaj ve Dezavantajları

4. Sağlık İletişimi Sempozyumu, Antalya-Alanya, Turkey, 30 - 31 October 2019, pp.76-91

Instagram Fenomenlerinin Etkisi: Doğu Ekspresi Örneği

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, pp.1459-1469

Sağlık Haberlerinde Kadın Bedeninin Kullanımı İnternet Haberlerinin Analizi Üzerine Bir Çalışma

3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 2 - 03 November 2017, vol.1, pp.316-317

Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcısı Olarak Akıllı Telefon Bağımlılığına İlişkin Görüşler

11th International Cmputer Instructional Technologies Symphosium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.856

Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcısı Olarak Akıllı Telefon Kullanımına İlişkin Görüşler

11th International Computer Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcıları Olarak Akıllı Telefon Kullanımına İlişkin Görüşler

11th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.1

Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcısı Olarak Akıllı Telefon Bağımlılığına İlişkin Görüşler

11th International Computer Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017

Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcıları Olarak Akıllı Telefon Kullanımına İlişkin Görüşler

11th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.1

No No Mo Fobia Hands Up Smartphones Down

6th International Conference on Humanities and Social Sciences, London, Canada, 10 December 2016

No No Mo Fobia Hands Up Smartphones Down

6th International Conference on Humanities and Social Sciences, 10 December 2016

SAĞLIK DAVRANIŞ MODELLERİ ÇERÇEVESİNDE MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELEDE MEDYANIN ROLÜ

ULUSLARARASI MADDE BAĞIMLILIĞI SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 18 - 20 December 2015, vol.1, pp.145-152

THE ROLE OF OPINION LEADERS WITHIN THE CONTEXT OF PURCHASING HERBAL PRODUCTS FOR HEALTH

Proceedings of 2nd Business Management Conference, Madrid, Spain, 6 October - 09 November 2015, vol.1, pp.57-70

The Perception of 8th Class Students Against Vaccination in Science Lesson

International Conference New Perspectives in Science Education Edition 3, Floransa, Italy, 20 - 21 March 2014 Sustainable Development

International Conference New Perspectives in Science Education 3rd Edition

International Conference New Perspectives in Science Education 3rd Edition, Floransa, Italy, 20 - 21 March 2014

The End Of Commoditized News Tabloid Journalism

10th International Symposium Communication In The Millenium, İstanbul, Turkey, 24 May - 26 October 2012, pp.569-573

18 Mouths And a Single Word Is Football a Reflection of Reality

9th International Symposium Communication in the Millennium, San Diego, United States Of America, 22 May - 25 October 2011, pp.452-464

Books & Book Chapters

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VEMİLLETVEKİLLİĞİ GENEL SEÇİMLERİNDEBAŞKAN ADAYLARININ SOSYAL MEDYAKULLANIM PRATİKLERİ: TWİTTER ÖRNEĞİ

in: Dijital Kültür ve Sosyal Medya Okumaları, Sadakoğlu Mustafa C, Arğın Emrah, Erol Gülbuğ Ebru, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.247-268, 2020

DOKTORUM MEDYA

Nüve Kültür Merkezi Yayınları, Konya, 2018

Doktorum Medya (Basılmış Doktora Tezi)

Litera Türk Yayınları, Konya, 2018

Günümüz Medyasında Haber Ajansları ve Ortadoğu Coğrafyasındaki Etkinliği

in: Dijital Çağda İletişim Okumaları - 1, EROL G, TOPBAŞ H, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.11-29, 2018

GÜNÜMÜZ MEDYASINDA HABER AJANSLARI VEORTADOĞU COĞRAFYASINDAKİ ETKİNLİĞİ

in: Dijital Çağda İletişim Okumaları-1, Erol Gülbuğ, Topbaş Hasan, Editor, hiperyayın, İstanbul, pp.11-29, 2018

Medya İlişkileri ve Sağlık Haberciliği

in: Klinik Liderlik ve Yönetim, Prof. Dr. Cengiz YAKINCI Prof. Dr. Işıl İrem BUDAKOĞLU, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.173-180, 2017

Episodes in the Encyclopedia

Kamu Yönetimi Ansiklopedisi

Astana Yayınları, pp.511-515, 2018

Kamu Yönetimi Ansiklopedisi

Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic Ltd. Şti., pp.101-103, 2016