Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye ve Dünyada Üstün Yeteneklilere Yabancı Dil Öğretimine Yönelik Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Uluslararası Özel Yetenekliler Eğitimi Kongresi, Malatya, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.145-146

Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarında Eğitim Tercihi Motivasyonu

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2018, pp.530-534

Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarında Dil Öğretme Öz Yeterliği

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2018, pp.525-529

Türkiye ve Avrupa’da Yabancı Dil ve Eğitimi Üzerine Bir İnceleme

1. Uluslararası Eğitimde veSosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.15

Yetkinliği Ölçme ve Değerlendirme Sorunsalı

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.16

Yabancı Dil Öğretmeni Yeterliklerinde Güncel Yönelimler

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Afyon, Turkey, 23 - 25 March 2018, pp.16

Dil Öğretme Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Afyon, Turkey, 23 - 25 March 2018, pp.498

Eğitim Tercihi Motivasyon Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2017, pp.29

Almanca Öğretmenliği Programının Yabancı Dil Öğretmen Yetkinliği Açısından İncelenmesi

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.145

Yükseköğretim Eğitiminde Yeterlilikleri Modelleme Çalışmalarına İlişkin Bir İnceleme

Uluslararası Katılımlı Yüksek Öğretimde Eğitim ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 May 2017, pp.18

Avrupa Yabancı Dil Öğretmen Çerçevesinin Yetkinlikler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı Yüksek Öğretimde Eğitim ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 May 2017

Almanca Öğretmenliği Program Yeterliliklerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Çalışma

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.281

Okul Uygulaması Dersi Kapsamında Almanca Öğretmeni Adaylarının Mesleğe ve Okula İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.280

Almanya Baden Württemberg Eyaleti Öğretmen Eğitimi Modeli Örneğinde Öğretmen Yeterliliklerinin İncelenmesi

III. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1539-1540

Almanca Öğretmeni Adaylarının Özerk Öğrenme Alışkanlıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

II. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 June 2015, pp.957-958

Selbständigkeit Als Schlüsselkompetenz: Autonomes Lernen Durch DaF Lehrwerke?

XII. Türkischer Internationaler Germanistik Kongress, Kocaeli, Turkey, 12 - 14 May 2014, pp.143-151

Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Yöntem Kullanımı

I. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.125

Öğretmen Adaylarının Öğretmeye İlişkin Görüşlerinin Öğrenen Özerkliği Bağlamında İncelenmesi

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.180

Bologna Süreci nin Yabancı Dil Eğitimine Yansıması

EYFOR-V 2014: 5. Uluslararası Sempozyum, Konya, Turkey, 11 - 13 September 2014, pp.18

Özerk Öğrenme Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

I. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014, pp.718-719

Yabancı Dil Öğretiminde Beden Dili Kullanımı

I.Uluslararası Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2012

Books & Book Chapters

Digitales Lernen: Potenziale und Herausforderungen

in: International Research in Education Sciences VII, Murat Demirekin, Editor, Eğitim Yayınevi, Ankara, pp.163-176, 2023

Mediation zur Förderung von Sprachkompetenz und Interkulturellem Verständnis

in: Sprachliche Welten: Forschungen im Bereich Deutsche Sprache und Literatur, Deregözü, Aysel, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.38-52, 2023

Embracing Diversity: Multilingual Teachers' Perspectives on Multilingualism

in: Contemporary Research in Language Education, Deregözü, Aysel, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.49-75, 2023

Autonomes Lernen im Hinblick auf die Förderung der Schreibfertigkeit im DaF-/ DaZ-Unterricht

in: Sprachliche Welten: Forschungen im Bereich Deutsche Sprache und Literatur, Deregözü, Aysel, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.84-94, 2023

Using Travel Writing as an Authentic Text in EFL Classes

in: Writing While Traveling Around, Köseman, Zennure, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.1-9, 2022

Distance Foreign Language Education and the Importance of Autonomous Learning

in: Educational Sciences. Theory, Current Researches and New Trends-3, Dönger, Ahmet, Editor, IVPE, Cetinje, pp.1-13, 2021

Mobil Learning in Language Education: Trends, Potentials and Challenges

in: Bridging Theory and Practices for Educational Sciences, Kabadayı, Abdülkadir, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.79-97, 2021

Yabancı Dil Öğretmeni Yeterlilik Çerçevelerine Göre Dil Öğretiminde Planlama Yetrerlilikleri

in: Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar VI, Kıranlı Güngör, Semra, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.197-209, 2021

Metrics

Publication

49