Academic and Administrative Experience

Courses

 • Undergraduate Çocuk, Teknoloji ve Medya

 • Undergraduate Drama

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Tez Çalışması

 • Undergraduate Görüşme İlke ve Teknikleri

 • Postgraduate Drama

 • Undergraduate Okul Deneyimi I

 • Postgraduate Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi

 • Associate Degree Kaynaştırma Eğitimi

 • Undergraduate Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması I

 • Undergraduate Erken Çocuklukta Özel Eğitim

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması II

 • Associate Degree Özel Eğitim Uygulamaları

 • Undergraduate Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

 • Associate Degree Çocuk ve Drama

 • Associate Degree Çocuk ve Oyun

 • Undergraduate Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II

 • Undergraduate Çocuk Gelişimi

 • Associate Degree Özel Eğitimde Uygulama II

 • Postgraduate Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme

 • Associate Degree Çocuk Edebiyatı ve Medya