Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of nanosized TiO2 particles on the development of Xenopus laevis embryos

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.38, sa.2, ss.283-288, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Biochemical response to exposure to six textile dyes in early developmental stages of Xenopus laevis

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.20, sa.1, ss.452-460, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

ASSESSMENT OF EMBRYOTOXIC EFFECTS OF CADMIUM, LEAD AND COPPER ON Xenopus laevis

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.19, sa.11, ss.2528-2535, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ve Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi

2. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Dil ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.14-22

Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd)’ un Xenopus laevis Üzerine Embriyo-Toksik Etkileri

XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2008, ss.625

Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd)’ un Xenopus laevis Üzerine Embriyo-Toksik Etkileri

XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2008, ss.625

Bakır (Cu) Ağır Metalinin Xenopus laevis Üzerine Embriyo-toksik Etkileri

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2007, ss.328

Bakır (Cu) Ağır Metalinin Xenopus laevis Üzerine Embriyo-toksik Etkileri

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2007, ss.328

Tekstil Boyar Maddelerinin Kurbağa İribaşları Üzerine Toksik Etkileri

VI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2006

Bazı Tekstil Boyar Maddelerin Xenopus laevis Üzerine Embriyo-Toksik Etkileri

XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 26 - 30 Haziran 2006, ss.327

Bazı Tekstil Boyar Maddelerin Xenopus laevis Üzerine Embriyo-Toksik Etkileri

XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 26 - 30 Haziran 2006, ss.327

Toxicity of some textile dye on Xenopus laevis tadpoles

Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), North America 26th Annual Meeting, Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 17 Kasım 2005, ss.359-360

Toxicity of some textile dye on Xenopus laevis tadpoles

Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), North America 26th Annual Meeting, Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 17 Kasım 2005, ss.359-360