Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1996 - 2003 Doktora

  İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr), Türkiye

 • 1992 - 1995 Yüksek Lisans

  İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr), Türkiye

 • 1988 - 1992 Lisans

  İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Doktora

  Bazı Tekstil Boyar Maddelerinin Xenopus laevis Üzerinde Toksik Etkilerinin Araştırılması

  İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr)

 • 1995 Yüksek Lisans

  Dışsal Olarak Uygulanan Absisik Asit (ABA) ve Gibberellik asit (GA3) in Swiss-Albino Farelerin (Mus musculus L.) Karaciğer, Böbrek ve Beyin Dokularında Analizi

  İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr)