Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - Continues Assistant Professor

  Inonu University, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi

Non Academic Experience

 • 2002 - 2014 Antrenör

  University, İnönü Üniversitesi, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı- Spor Şubesi

Courses

 • Undergraduate kadın ve egzersiz

 • Doctorate Vücut Kompozisyonu ve Obezite ile Başa Çıkma Sustainable Development

 • Undergraduate çocuk ve spor

 • Undergraduate TENİS UZMANLIK

 • Undergraduate YÜZME UZMANLIK

 • Undergraduate Sporda Beslenme

 • Undergraduate ÇOCUK KADIN VE YAŞLILARDA EGZERSİZ

 • Undergraduate KADIN VE EGZERSİZ

 • Undergraduate Double Major PERFORMANS SPORLARINDA BESLENME

 • Undergraduate UZMANLIK EĞİTİM TEORİSİ YÜZME

 • Undergraduate Minor FİZİKSEL UYGUNLUK VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

 • Postgraduate Performans Sporlarında Beslenme İlkeleri

 • Undergraduate Double Major ÇOCUK KADIN VE YAŞLILARDA EGZERSİZ

 • Undergraduate UZMANLIK ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI YÜZME

 • Undergraduate YÜZME ÖĞRETİMİ

 • Undergraduate SEÇMELİ BİREYSEL SPOR TENİS

 • Undergraduate SPORDA BESLENME

 • Undergraduate YÜZME ÖĞRETİMİ

 • Undergraduate SEÇMELİ BİREYSEL SPOR TENİS

 • Undergraduate ÇOCUK KADIN VE YAŞLILARDA EGZERSİZ

 • Undergraduate UZMANLIK ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI YÜZME

 • Undergraduate UZMANLIK EĞİTİM TEORİSİ YÜZME

 • Undergraduate SPORDA BESLENME

 • Undergraduate FİZİKSEL UYGUNLUK

 • Undergraduate Minor UZMANLIK ALANI

 • Undergraduate Minor SPORDA ERGOJENİK YARDIMCILAR VE DOPİNG

 • Undergraduate UZMANLIK ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI TENİS

 • Undergraduate Minor TEZ ÇALIŞMASI

 • Undergraduate Double Major TEZ ÇALIŞMASI

 • Undergraduate Minor VÜCUT KOMPOZİSYONU VE OBEZİTE İLE BAŞA ÇIKMA

 • Undergraduate Double Major PERFORMANS SPORLARINDA BESLENME

 • Undergraduate UZMANLIK EĞİTİM TEORİSİ YÜZME

 • Undergraduate UZMANLIK EĞİTİM TEORİSİ TENİS

 • Undergraduate SEÇMELİ BİREYSEL SPOR TENİS

 • Undergraduate Double Major ÇOCUK KADIN VE YAŞLILARDA EGZERSİZ

 • Undergraduate Double Major UZMANLIK ALANI

 • Undergraduate UZMANLIK ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI YÜZME

 • Undergraduate FİZİKSEL UYGUNLUK

 • Undergraduate SPORDA BESLENME

 • Undergraduate FİZİKSEL UYGUNLUK

 • Undergraduate Minor SPORDA ERGOJENİK YARDIMCILAR VE DOPİNG

 • Undergraduate Minor UZMANLIK ALANI

 • Undergraduate UZMANLIK ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI YÜZME

 • Undergraduate UZMANLIK ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI TENİS

 • Undergraduate UZMANLIK EĞİTİM TEORİSİ YÜZME

 • Undergraduate SPORDA BESLENME

 • Undergraduate Double Major PERFORMANS SPORLARINDA BESLENME

 • Undergraduate Double Major ÇOCUK KADIN VE YAŞLILARDA EGZERSİZ

 • Undergraduate Minor TEZ ÇALIŞMASI

 • Undergraduate Minor VÜCUT KOMPOZİSYONU VE OBEZİTE İLE BAŞA ÇIKMA Sustainable Development

 • Undergraduate UZMANLIK EĞİTİM TEORİSİ TENİS

 • Undergraduate Double Major TEZ ÇALIŞMASI

 • Undergraduate Double Major UZMANLIK ALANI

 • Undergraduate TENİS ÖĞRETİMİ

 • Undergraduate Double Major UZMANLIK ALANI

 • Undergraduate Double Major PERFORMANS SPORLARINDA BESLENME

 • Undergraduate Minor SPORDA ERGOJENİK YARDIMCILAR VE DOPİNG

 • Undergraduate UZMANLIK EĞİTİM TEORİSİ YÜZME

 • Undergraduate UZMANLIK ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI TENİS

 • Undergraduate UZMANLIK ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI YÜZME

 • Undergraduate SPORDA BESLENME

 • Undergraduate Double Major TEZ ÇALIŞMASI

 • Undergraduate UZMANLIK EĞİTİM TEORİSİ TENİS

 • Undergraduate SEÇMELİ BİREYSEL SPOR TENİS

 • Undergraduate YÜZME ÖĞRETİMİ

 • Undergraduate Double Major ÇOCUK KADIN VE YAŞLILARDA EGZERSİZ

 • Undergraduate Minor TEZ ÇALIŞMASI

 • Undergraduate Minor VÜCUT KOMPOZİSYONU VE OBEZİTE İLE BAŞA ÇIKMA

 • Undergraduate Minor UZMANLIK ALANI

 • Undergraduate Minor SPORDA ERGOJENİK YARDIMCILAR VE DOPİNG

 • Undergraduate Double Major UZMANLIK ALANI

 • Undergraduate Double Major ÇOCUK KADIN VE YAŞLILARDA EGZERSİZ

 • Undergraduate UZMANLIK EĞİTİM TEORİSİ YÜZME

 • Undergraduate UZMANLIK ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI YÜZME

 • Undergraduate YÜZME ÖĞRETİMİ

 • Undergraduate UZMANLIK EĞİTİM TEORİSİ TENİS

 • Undergraduate SEÇMELİ BİREYSEL SPOR TENİS

 • Undergraduate FİZİKSEL UYGUNLUK

 • Undergraduate Double Major PERFORMANS SPORLARINDA BESLENME

 • Undergraduate Double Major TEZ ÇALIŞMASI

 • Undergraduate Minor UZMANLIK ALANI

 • Undergraduate UZMANLIK ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI TENİS

 • Undergraduate SPORDA BESLENME

 • Undergraduate SPORDA BESLENME

 • Undergraduate UZMANLIK YÜZME EĞİTİM TEORİSİ YÜZME

 • Undergraduate UZMANLIK ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI TENİS

 • Undergraduate SPORDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Undergraduate Double Major EGZERSİZ VE BESLENME

 • Undergraduate Double Major PERFORMANS SPORLARINDA BESLENME

 • Undergraduate UZMANLIK ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI YÜZME

 • Undergraduate Double Major TEZ ÇALIŞMASI

 • Undergraduate FİZİKSEL UYGUNLUK

 • Undergraduate UZMANLIK EĞİTİM TEORİSİ TENİS

 • Undergraduate Double Major UZMANLIK ALANI

 • Undergraduate SPORDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Undergraduate Double Major FİZYOLOJİK PERFORMANSTA ERGOJENİK YARDIMCILAR VE DOPİNG

 • Undergraduate SEÇMELİ BİREYSEL SPOR TENİS

 • Undergraduate SPORDA BESLENME

 • Undergraduate Double Major PERFORMANS SPORLARINDA BESLENME

 • Undergraduate SPORDA ERGOJENİK YARDIMCILAR VE DOPİNG

 • Undergraduate Double Major TEZ ÇALIŞMASI

 • Undergraduate YÜZME ÖĞRETİMİ

 • Undergraduate FİZİKSEL UYGUNLUK

 • Undergraduate Double Major UZMANLIK ALANI