General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Ve Işletmecilik, Uluslararası Ticaret Ve Işletmecilik
Research Areas: Quantitative Methods, Logistics Management