Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yurt Dışında Yapılmış Söz Varlığı Çalışmalarının Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme

Milli Eğitim, cilt.45, sa.210, ss.55-83, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilimci mi, Yoksa Doksalog Teknisyenler miyiz? Türkiye’deki Bazı Sosyoloji Pratikleri Üzerine Eleştiriler

Sosyoloji Konferansları-Journal of Economy, Culture and Society, cilt.2, sa.52, ss.191-220, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ARE WE SOCIAL SCIENTISTS OR DOXALOGISTS? CRITICISM ON SOME SOCIOLOGICAL PRACTICES IN TURKEY

ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, sa.52, ss.191-220, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sociological Dilemmas: A Reflection on the Practices of Sociology in Turkey

European Journal of Research on Education, cilt.2, sa.6, ss.161-167, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyolojimizin Sosyolojisine Tarihsel Notlar: Türk Sosyolojisinde Temalar

Sosyologca, sa.6, ss.100-120, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gündelik Yaşamın Sosyolojik Anlamları

Soyologca, sa.4, ss.97-106, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Müzik Sosyolojisi Var mıdır?

Doğu Batı, cilt.15, sa.62, ss.115-135, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batı Sosyolojisinin Gündemindeki Entelektüel İlgiler ve Anthony Giddens

Doğu Batı, cilt.9, sa.35, ss.233-254, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Göç Problemini Küreselleşme Bağlamında Yeniden Düşünmek

Edebi Düşünce, sa.3, ss.19-33, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Ulus-Devlet ve Küreselleşmeye İlişkin Bazı Tartışmaları

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.185-192, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üniversite Öğrencilerinde Okuma Alışkanlığı

Popüler Bilim, cilt.82, ss.19-23, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Yeni Bir Bağımlılık Türü: İnternet Kafeler ve İşlevleri

Bilim ve Ütopya, sa.74, ss.38-46, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Gençlik ve Siyaset İlişkisi-Yapısal-İşlevselci Yaklaşım Açısından

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, sa.23, ss.75-101, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üstü Örtülü Bir Sorun Alanı: Gençlik ve Cinsellik

Popüler Bilim, cilt.82, ss.25-33, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarının Türkçe ile İmtihanı: Tahakküm Mekanizmaları ve Sosyolojik Açmazlar

Uluslararası Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, Ankara, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2017, ss.1-15

Social Science or Social Engineering? Some Criticisms on Doxological Social Science Practices in Turkey

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, Fransa, 3 - 06 Şubat 2016, ss.1-9

Coffeehouses in Our Day: Are they cultural reproduction places or functional public sphere

VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bükreş, Romanya, 19 - 21 Mayıs 2015, ss.1-9

Sociological Dilemmas: A Reflection on the Practices of Sociology in Turkey

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, İtalya, 4 - 06 Şubat 2014, ss.1-9

Türkiye’de Sosyal Bilim Algısının Negatifliği ve Üniversitenin Misyonu Üzerine

Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2011, cilt.1, sa.6, ss.375-386

Beden Sosyolojisi Açısından Popüler Kültür ve Kadın

4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2011, ss.669-679

Sanal Dünya Çocuk ve Aile

", I. Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyum Kitabı, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2001, ss.379-387

Kitap & Kitap Bölümleri

Anthony Giddens: Yapılaşma Alanı Olarak Gündelik Hayat

Gündelik Hayat Sosyolojisi: Temalar, Sorunsallar ve Güzergâhlar, Esgin A.ve Çeğin G., Editör, Phoenix Yayınevi, Ankara, ss.371-404, 2018

Takdim: Gündelik Hayat Sosyolojisi-Amaç, Kapsam ve Sorunlar

Gündelik Hayat Sosyolojisi: Temalar, Sorunsallar ve Güzergâhlar, Esgin A.ve Çeğin G., Editör, Phoenix Yayınevi, Ankara, ss.9-12, 2018

Klasik Sosyoloji ve Gündelik Hayat: Durkheim’dan Parsons’a

Gündelik Hayat Sosyolojisi: Temalar, Sorunsallar ve Güzergâhlar, Esgin A.ve Çeğin G., Editör, Phoenix Yayınevi, Ankara, ss.35-52, 2018

Gündelik Hayat Sosyolojisi: Tarihsel Süreç ve Temel İlkeler

Gündelik Hayat Sosyolojisi: Temalar, Sorunsallar ve Güzergâhlar, Esgin A.ve Çeğin G., Editör, Phoenix Yayınevi, Ankara, ss.13-34, 2018

Social Science or Social Engineering? Some Criticisms on Doxalogical Social Science Practices in Turkey

Recent Developments in Sociology and Social Work, Rata G, Icbay M A, Arslan H , Editör, E-Bwn, Varşova, ss.459-465, 2017

Suç Sosyolojisi

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2016

Aşina Olunanın Bilinmezliği: Kentin ve Kentsel Gündelik Hayatın Sosyolojisi Üzerine

Toplumsal Analizler Ekseninde Kent Fragmanlar, Sarı, Ö. ve Esgin, A, Editör, Phoenix Yayınevi, Ankara, ss.10-45, 2016

Hukuk ve Suç Sosyolojisi

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2015

Anthony Giddens: Gündelik Yaşamın Yapılaşması

Gündelik Yaşam Sosyolojisi, Aslan C. ve Uluocak, Ş., Editör, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, ss.1-20, 2015

Sosyolojide Temel Kavramlar

Phoenix Yayınevi, Ankara, 2014

İnsan Hakları ve Demokrasi

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2014

Demokrasi: Tarihsel ve Felsefi Temeller

İnsan Hakları ve Demokrasi, Esgin A. ve Şentürk Ü., Editör, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, ss.1-20, 2014

Sosyalleşme

Eğitim Sosyolojisi, Özdemir Ç, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.50-75, 2014

Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu: Max Weber

Klasik Sosyoloji Kuramları, Özben M., Editör, Atatürk Üniversitesiyayınları, Erzurum, ss.1-20, 2013

Pozitif Bir Bilim Olarak Sosyoloji: Emile Durkheim

Klasik Sosyoloji Kuramları, Özben M., Editör, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, ss.1-20, 2013

Sosyolojiye İhtiyacımız Var: Sosyoloji Nedir? Sosyolog Kimdir?

Sosyoloji'nin Yaşamla Dansı: Prof. Dr.Birsen GÖKÇE'ye Armağan, -, Editör, Sosyoloji Derneği Yayınları, Ankara, ss.110-125, 2013

Modernlik-Modernleşme

Sosyolojiye Giriş, Özben M., Editör, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, ss.1-20, 2012

'Eğitim Sosyolojisi ve Mahmut Tezcan

Eğitim Sosyolojisi: Dün, Bugün, Yarın, Doğan İ, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.283-294, 2012

Mahmut Tezcan

Türkiye'de Sosyoloji (İsimler-Eserler), Özdemir Ç, Editör, Phoenix Yayınevi, Ankara, ss.575-594, 2008

Batı Sosyolojisinde Metodolojik Problemler: Pozitivizm-Hermeneutik İkiliği

Sosyoloji Yıllığı- Kitap 16: Bilim Sosyolojisi, Eğribel E, Özcan U, Editör, Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.669-690, 2007

Sosyal Bilimlerin Krizinden Coğrafyanın Krizine

Sosyoloji Yıllığı-Kitap 15: Sosyoloji ve Coğrafya, Eğribel E, Özcan U, Editör, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, ss.914-930, 2006

Nüfus Sorunu

Anı Yayıncılık, Ankara, 2005

Anthony Giddens Sosyolojisi

Anı Yayıncılık, Ankara, 2005

Üniversite Gençliği, Siyaset ve Şiddet

Prof. Dr. Eyüp Kemerlioğlu’na Armağan, -, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.100-120, 2000