Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

 • 2013 - 2019 Doç.Dr.

  İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

 • 2006 - 2013 Yrd.Doç.Dr.

  İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

 • 1998 - 2006 Araştırma Görevlisi

  Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2013 - Devam Ediyor Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

  İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Lisans Sosyoloji Tarihi 3

 • Lisans Çağdaş Sosyoloji Teorileri 1

 • Lisans Çağdaş Sosyoloji Teorileri 2

 • Lisans Sosyoloji Tarihi 1

 • Lisans Sosyoloji Tarihi 4

 • Lisans Sosyoloji Tarihi 2

 • Lisans İletişim Sosyolojisi

 • Lisans SOSYAL PSİKOLOJİ

 • Lisans FELSEFE TARİHİ 2

 • Yüksek Lisans TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİK YÖNELİMLER VE AÇMAZLAR

 • Lisans FELSEFEYE GİRİŞ

 • Lisans BİLİM FELSEFESİ

 • Lisans HUKUK SOSYOLOJİSİ

 • Lisans ÇAĞDAŞ FELSEFE TEORİLERİ

 • Yüksek Lisans SOSYOLOJİK TEORİDE MERKEZİ PROBLEMLER VE YENİ YÖNELİMLER

 • Lisans MÜZİK SOSYOLOJİSİ

 • Lisans FELSEFE TARİHİ 1

 • Lisans EĞİTİM FELSEFESİ