Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Utilization of Solar Energy with Passive Systems

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.1, ss.115-122, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klima Santrali Fanları İçin Rüzgâr Enerjisi Destekli Hibrit Bir Tahrik Sistemi Tasarımı

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Mimari Durumların Enerji Tüketimi ve Çevresel Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EĞRİSEL YÜZEYE SAHİP KESİK PİRAMİT DELİKLİ DİFÜZÖRDEKİ HAVA AKIŞI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

International Symposium on Advanced Engineering Technologies, Kahramanmaraş, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019, ss.845-850

MODELING AND ANALYSIS OF A SOLAR ASSISTED ABSORPTION COOLING SYSTEM FOR AIR-CONDITIONING PURPOSES

International Symposium on Advanced Engineering Technologies, Kahramanmaraş, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019, ss.851

DELİKLİ DİFÜZÖRLERİN GEOMETRİK PARAMETRELERİNİN GÜRÜLTÜ SEVİYESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

International Symposium on Advanced Engineering Technologies, Kahramanmaraş, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019, ss.840-844

Optimization of a Perforated Diffuser by Taguchi Methods

International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), Elazığ, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.397-400

Optimization of a Perforated Diffuser by Taguchi Methods

International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), Elazığ, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.397-400

Malatya’da Örnek Bir Binada Farklı HVAC Sistem Uygulamalarının Karşılaştırılması

1. Ulusal İklimlendirme ve Soğutma Eğitimi Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2012, ss.37-49