Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği

  • 2011 - 2018 Araştırma Görevlisi

    İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Abd

Verdiği Dersler

  • Lisans Akışkanlar Mekaniği-I

  • Lisans Akışkanlar Mekaniği-II

  • Lisans Soğutma Tekniği

  • Lisans Klima Tekniği