Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Antiproliferative Effect of Cucurbitacin I on Cancer Cells-Growth Kinetic Evaluation

International Science, Mathematics and Engineering Sciences Congress, 8 - 10 November 2019 Sustainable Development

Amonyak/Amonyum Nitrat Çözeltilerinde Malahit Cevherinden Bakır ve Çinko Liçinin Yanıt Yüzey Yöntemiyle Optimizasyonu

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), Ankara, Turkey, 28 - 29 June 2019, pp.1206-1210

Poli(AAm-AAc) Hidrojellerinin Sulu Çözeltilerden Bakır Gideriminin İncelenmesi

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, 25 - 27 October 2018

Detoxification of formaldehyde in wastewaters

International Conference on Innovative Engineering Applications, Sivas, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.423-427

Inhibition of Telomerase Activity by Cucurbitacin in Colon Cancer Cell Line, LS174T

2nd International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, Kayseri, 8 - 11 November 2017 Sustainable Development

A Kinetic Study of the Growth Inhibition of Cancer Cells-Dependent of Anticancer Agent Presence

nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, 25 - 27 October 2017 Sustainable Development

Cucurbitacin D; Natural compound that has an inhibitory effect on cancer cell growth

International Multidisciplinary Symposium on Drug Reserach and Development, Eskişehir, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.120 Sustainable Development

Kukurbitasin I'nın Kolon Kanser Hücreleri Üzerine Etkisi

3. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 22 March 2015, pp.353 Sustainable Development

Ecballium elaterium L. Meyve Suyundan Kukurbitasinlerin İzolasyonu

1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 29 - 31 March 2013, pp.59

Ecballium elaterium l Meyve suyundan kukurbitasinlerin izolasyonu

1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March 2012, pp.59

Mikrodalgalarla Kuru Kayısılarda Nem Giderilmesi ve Kayısı Pestili Üretimi

8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İnönü Üniversitesi, Turkey, 26 - 29 August 2008

Alternatif Kayısı Kurutma Metotları

Kayısı Sempozyumu, Malatya, Turkey, 05 April 2001

Kompozit Materyallerin Dielektrik Sabitinin Hesaplanmasında Kullanılan Önemli Formüllerin Analizi

Türk Fizik Derneği, 19. Fizik Kongresi, Elazığ, Turkey, 26 September - 29 August 2000

Pirolizit Cevherinin Sülfürik Asit Çözeltileriyle Liçingi

XIII.Ulusal Kimya Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniv., Samsun, Turkey, 31 August - 04 September 1999

Yüksek Kükürtlü Kuru Kayısılarda Fazla Kükürt’ün Giderilmesi

III. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 1 - 04 September 1998

Mikrodalgalarla Isıtılan Akışkan Yataklı Reaktörlerde Saf Silisyum Üretimi

I. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, ODTÜ, Ankara, Turkey, 13 - 16 September 1994

Recycle and Recovery of Energetic Materials in a Microwave Heated Reactor System

Energetic Materials Waste Management Colloquium, Livermore, California, USA, Turkey, 15 - 18 June 1992

Dielectric Properties of High Purity Silicon at High Temperatures

Proceedings of National Radio Science Meeting, Boulder, Colorado, USA, Turkey, 7 - 10 January 1992

A Frequency Tuned Rectangular Cavity for Dielectric Property Measurements at High Temperatures

”, Proceedings of National Radio Science Meeting, Boulder, Colorado, USA, Turkey, 7 - 10 January 1992

Microwave Heating of Fluidized Beds: Design and Applications

Conference on Electric Power Research for the 90’xxs, Phoenix, Arizona, USA, Turkey, 29 January 1991

MICROWAVE-HEATING APPLICATIONS IN THERMOCHEMICAL BIOMASS CONVERSION

INTERNATIONAL CONF ON RESEARCH IN THERMOCHEMICAL BIOMASS CONVERSION, Arizona, United States Of America, 01 April 1988, pp.680-695 identifier

Metrics

Publication

45

Citation (WoS)

435

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

387

H-Index (Scopus)

6

Project

3

Thesis Advisory

5

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals