Assoc. Prof.

ABDULHAN ÜNLÜSOY


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Felsefesi

Education Information

2011 - 2016

2011 - 2016

Doctorate

Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Böl., Turkey

2000 - 2002

2000 - 2002

Postgraduate

Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Böl., Turkey

1994 - 1999

1994 - 1999

Undergraduate

Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Böl., Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

John Searle'ün sözedimleri kuramının din felsefesine olan paradigmasal etkileri

Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Böl.

2002

2002

Postgraduate

Nietzsche`de üstinsanın Tanrısallık açısından irdelenmesi

Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Böl.

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Articles Published in Other Journals

2021

2021

MODERN SONRASI ÇAĞDAŞ DÖNEM TEOLOJİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ÜNLÜSOY A.

Turkish Studies- Comparative Religious Studies, vol.16, no.3, pp.389-399, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

The Possibility of a Neuroteological Approach in terms of Modern Consciousness Theories: Advantages and Disadvantages

ÜNLÜSOY A.

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, vol.11, no.2, pp.549-566, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2019

2019

Felsefedeki Metodolojik Bir Yaklaşım Olarak Deneysel Felsefe Akımının Yargı Analizlerinin Epistemik Değeri

ÜNLÜSOY A.

KAYGI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE DERGİSİ, vol.18, no.2, pp.391-417, 2019 (International Refereed University Journal)

2018

2018

ANALİTİK FELSEFÎ TEOLOJİ'NİN İMKÂNI

ÜNLÜSOY A.

Route Educational and Social Science Journal, vol.5, no.8, pp.1386-1398, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

SOSYAL ONTOLOJİ AÇISINDAN DİL VE YÖNELİMSELLİK

ÜNLÜSOY A.

Route Educational and Social Science Journal, vol.4, no.4, pp.72-83, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

HUSSERL FENOMENOLOJİSİ BAĞLAMINDA FENOMENOLOJİ VE ANALİTİK FELSEFENİN BENZERLİK VE FARKLILIKLARI

ÜNLÜSOY A.

Route Educational and Social Science Journal, vol.4, no.7, pp.342-351, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

İNSAN BİLİMLERİNDE OLGU-DEĞER AYRIMININ MEYDANA GETİRDİĞİ PROBLEMLER

ÜNLÜSOY A.

JOURNAL OF THE HUMAN AND SOCIAL SCIENCE RESEARCHES, vol.6, no.1, pp.234-252, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

DİLSEL ANLAM PROBLEMİNİN SEARLECÜ YAKLAŞIM BAĞLAMINDA PERFORMATİF AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜNLÜSOY A.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.23, no.2, pp.63-79, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

NIETZSCHE’NİN İNSAN, DOĞA VE DEĞER ANLAYIŞININ GÜNÜMÜZ DÜNYASINA YANSIMALARI NIETZSCHECİ BİR YAKLAŞIM

ÜNLÜSOY A.

VI. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsan Sempozyumu “Olağandışı Dönemlerde Ahlak ve Vicdan Ekseninde Değişim, Süreklilik ve Sürdürülebilirlik”, Konya, Turkey, 22 - 23 May 2021, vol.1, pp.294-308

2021

2021

DİJİTALLEŞEN DÜNYADA DİN, İNSAN VE DEĞERİN KONUMLANIŞI

ÜNLÜSOY A.

İSLÂM VE YORUM V: DİJİTALLEŞME VE DİN (İMKÂNLAR, SORUNLAR VE SINIRLAR), Malatya, Turkey, 20 May 2021, vol.2, pp.357-378

2019

2019

DİNİ İFADELERİN EDİM SÖZEL AÇIDAN SINIFLANDIRILMASI

ÜNLÜSOY A.

5.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERKONGRESİ (27-30 HAZİRAN 2019) ÜSKÜP/KUZEYMAKEDONYA, Ankara, Turkey, 27 - 30 June 2019, pp.870-878

Books & Book Chapters

2021

2021

POSTMODERN TEOLOJİ

ÜNLÜSOY A.

DBY YAYINLARI, İstanbul, 2021

2020

2020

Ontolojinin Epistemolojisi: Aklın/DüşünceninSosyal İnşası

ÜNLÜSOY A.

in: AKIL KİTABI -I, AKYÜZ, Turgut, Editor, Ravza Yayınları, İstanbul, pp.25-52, 2020

2020

2020

ÇAĞDAŞ ZAMANLARDA DİN VE DİNDARLIK

ÜNLÜSOY A.

in: İSLAM VE YORUM IV-III. CİLT, Emine GÜZEL-Ramazan MEŞE, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, pp.169-190, 2020