Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Y Gençlik ve Dijital Aktivizm Ankara Tuzluçayır Örneği

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 February 2015, pp.67-79 Sustainable Development

1950-1960 Dönemi İktidar-Basın İlişkilerinde Bir Uğrak: Malatya Ahmet Emin Yalman Suikastının Ulus Gazetesindeki Temsili

I. ULUSLARARASI İLETİŞİM VE YÖNETİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, pp.880-892

Gatekeeping and Online Journalism

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences St Petersburg, Russia, Sankt-Peterburg, Russia, 11 - 14 September 2014, pp.343-353

Books & Book Chapters

Gerçeğe Odaklanmanın Eleştirel ve Bütüncül Bir Yolu Olarak Haber Okuryazarlığı

in: Dijital Çağda Okuryazarlık , Ergüney Merve, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.73-92, 2023 Sustainable Development

Yayılım Kuramları ve Haberin Yayılımı

in: Haber Kuramları ve Haberin Dönüşümü, Şentürk Kara, Eylem; Kocabaş, Ozan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.115-150, 2023

Haberde Tabloidleşme

in: Haber Kuramları ve Haberin Dönüşümü, Şentürk Kara, Eylem; Kocabaş, Ozan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.333-352, 2023

Gazetecilikte Malpraktis Olgusu ve Dijital Gazetecilik

in: Dijital Dönüşüm Sürecinde İletişim Çalışmaları, Yılmaz Nurcan,Çepni Şener Betül, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.139-165, 2023 Sustainable Development

Muhalif Bir İletişim Biçimi Olarak Mizah: Siyasi Partilerin Mizah İçerikli Videoları Üzerine Pentadik Bir Analiz

in: Medyatik Mizahın Panoraması, Nisan, Fatma; Yücel, Ömer Faruk, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.215-239, 2023

Hakikate “Tıklamak”: Hakikat-Sonrası Durum ve Okuryazarlık

in: Dijital Medya Okuryazarlığı, Şentürk Kara,Eylem; Çetin,Nida Sümeyya, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.35-81, 2022 Sustainable Development

İletişim Çalışmalarına Retoriksel Bir Perspektif: Dramatizasyon Kuramı ve Kenneth Burke

in: İletişim Araştırmalarında Farklı Bakış Açıları, Şener, Gülcan ve Yıldız, Serdar, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.295-317, 2019