İnönü Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Sıçanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Alzheimer Patogenezi Üzerine FEZ1 Gen İfadesi ve Pinealektominin Rolünün Araştırılması", TÜBITAK Projesi, , Yönetici, 2017
"Fenil ve Kalkon Grupları Taşıyan Yeni Siklotrifosfazenlerin Antikanserojenik ve Dielektrik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2016
"Fenil ve Kalkon Grupları Taşıyan Yeni Siklotrifosfazenlerin Antikanserojenik ve Dielektrik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2016
"Erkek Sıçanlara Intraserebroventriküler Irisin Infüzyonun Hipotalamus Hipofiz Gonadal Eksen Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2016
"Elazığ ve Çevresinde Yetişen Bazı Endemik Bitkilerin Antioksidan Antimikrobiyal ve Antitümör Aktiviteleri ile Fitokimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi (Yürütücü) (TÜBİTAK 3001 114Z124)", TÜBITAK Projesi, , Danışman, 2016
"Elazığ ve Çevresinde Yetişen Bazı Endemik Bitkilerin Antioksidan Antimikrobiyal ve Antitümör Aktiviteleri ile Fitokimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, , Danışman, 2016
"Sıçanlara İntraserebroventriküler Apelin 13 Uygulamasının Hipotalamus Hipofiz Tiroid Aksı Üzerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, , Yönetici, 2015
"Sıçanlara İntraserebroventriküler İrisin Uygulamasının beyindeki eşleşme bozucu Uncoupling protein ailesi üzerine etkileri", BAP Arastırma Projesi, , Araştırmacı, 2015
"Erkek Sıçanlarda Periferal Apelin 13 İnfüzyonunun Hipotalamus Hipofiz Testiküler Aks Üzerindeki Etkisi", BAP Arastırma Projesi, , Yönetici, 2015
"Yüksek Kalorili Diyete Bağlı Obezite Oluşumu Üzerine Neonatal Bakteriyel Enfeksiyonların Etkisi", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İnönü Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi