İnönü Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, FIRAT ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 1999-2004
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Poli Klorlu Bifenillerin Fare Timus Hücre Kültürlerinde İmmünobiyolojik Etkileri", FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP PR. Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, "Östrus siklusu boyunca ve ovariektomi yapılan sıçanlarda stereoid uygulamasının sıvı-elektrolit dengesi ile supraoptik ve paraventriküler nükleuslarda noradrenerjik norotransmisyona etkileri", FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Ocak, 1999.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İnönü Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi