Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

VERGİ UYUŞMAZLIĞI ÇERÇEVESİNDE İNCELEME RAPORUNUN İHBARNAMEYE EKLENMEMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sa.45, ss.265-288, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAHTE FATURA OLGUSUNUN TÜRK VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mali Çözüm, sa.162, ss.33-50, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Eksperlik Kazançlarının Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi

Vergi Dünyası Dergisi, sa.462, ss.6-12, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SERMAYEDE VUKUA GELEN EKSİLMELERİN TİCARİ KAZANÇLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mali Çözüm, sa.155, ss.165-178, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bilirkişilik ve Bilimsel Mütalaa Faaliyetlerinin Gelir Vergisi AçısındanDeğerlendirilmesi

VERGİ SORUNLARI, sa.370, ss.19-28, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İMHA EDİLMESİ GEREKEN EMTİALARDA EMSAL BEDELİ UYGULAMASI

Vergi Sorunları Dergisi, sa.359, ss.72-78, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Vergi İncelemelerinde Mükellef Hakları

NEW TRENDS IN ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Aralık 2018, ss.751-762