Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DOĞAL AFETLERİN AYVALI (DARENDE/MALATYA) YERLEŞME ÜZERİNE ETKİLERİ

Zeitschrift für die Welt der Turken, cilt.9, sa.3, ss.723-792, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuruluş Yeri Gelişimi ve Fonksiyon Özellikleri Bakımından Yeni Halfeti Şanlıurfa

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, cilt.8, sa.1, ss.87-113, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birecik Barajı Sonrası Eski Halfeti nin Şanlıurfa Turizm Potansiyali

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, cilt.7, sa.3, ss.53-77, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE GÖÇMEN SORUNUNA ÖRNEK SURİYELİ MÜLTECİLER

ZFWT Zeitschrift für die welt der Türken, cilt.7, sa.2, ss.35-58, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ELAZIĞ DA TATLI SU BALIKÇILIĞI

ZEİTSCHRİFT FÜR DİE WELT DER TÜRKEN, cilt.7, sa.1, ss.43-67, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS, cilt.6, sa.3, ss.45-63, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suç Analizlerine Coğrafi Bir Yaklaşım Örneği Beydağı (Malatya) Karakolu Etki Alanı

Zeitschrift Für Die Welt Der Türken/Journal of World of Turks, cilt.6, sa.1, ss.53-60, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAVAK VE ORTAHİSAR NEVŞEHİR KASABALARINDAKİ DOĞAL SOĞUTMALI YER ALTI DEPOLARI

ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, cilt.4, sa.2, ss.23-40, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜTÜNCÜLÜKTEN ZEYTİNCİLİĞE GEÇİŞ AKHİSAR MANİSA ÖRNEĞİ

ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken, cilt.2, sa.1, ss.161-185, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE NİN ZEYTİN AĞACI VARLIĞI VE ZEYTİN FİDANI ÜRETİCİLİĞİNE BİR ÖRNEK OLARAK SEYİTOBA KÖYÜ SARUHANLI MANİSA

ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken, cilt.2, sa.2, ss.67-85, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEKİMHAN KULUNCAK MALATYA VE ÇEVRESİNDEKİ MADEN ÜRETİMİNE COĞRAFİ BİR BAKIŞ

",ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken, cilt.3, sa.1, ss.157-168, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KENT ATLASI UYGULAMASI ELAZIĞ ÖRNEĞİ

E-Journal of New World Sciences Academy Social Sciences, cilt.3, sa.2, ss.90-99, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CBS YARDIMI İLE KENT İÇİ YANGIN ANALİZİ ELAZIĞ ÖRNEĞİ

E-Journal of New World Sciences Academy Social Sciences, cilt.3, sa.3, ss.71-92, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KIRSAL ALANLARDA ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.3, sa.3, ss.120-132, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Proposal To Survey The Structuring Process In Urban Areas In Our Country Air Lidar Light Detection And Ranging

E-Journal of New World Sciences Academy Natural And Applied Sciences (NWSA, cilt.3, sa.3, ss.487-491, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuruçay Havzası Aşağı Çığırının (Malatya) Nüfus Özellikleri

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS, cilt.9, sa.2, ss.141-153, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzin in Kuruluşu Gelişmesi ve Fonksiyonel Özellikleri

AKÜ Sos Bil Dergsi, cilt.9, ss.151-176, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kuruluş Gelişme ve Şehirsel Fonksiyonları Açısından Gürün

DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.14, ss.95-120, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gelişmekte Olan Bir Kış Turizm Merkezi Hazarbaba Elazığ

DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.13, ss.253-273, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kuruluşu Gelişmesi Ve Fonksiyınları Açısından Kırıkhan Şehri

DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.11, ss.327-352, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretim Meteryali Olarak Kavram Haritaları

F.Ü. Orta-Doğu Arş. Merkezi, Orta-Doğu Araştırma dergisi, cilt.3, ss.123-128, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hekimhan ın Kuruluşu Gelişmesi Ve Şehirsel Fonksiyonları

F.Ü. Sosyal Bilimler Derg Enst. Yay., cilt.8, sa.1, ss.63-86, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Baskil'de Ulaşım Türleri

Baskil Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 16 Nisan - 17 Mayıs 2020, ss.141-153

KUMYAZI ÇAYI HAVZASINDA (ELAZIĞ) ARAZİ KULLANIM ÖZELLİKLERİNİN NÜFÜS DAĞILIŞINA ETKİLERİ

4.ULUSLARARASI TARİH VE KÜLTÜR KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 21 - 23 Aralık 2018, ss.211-222

PALU İLÇESİNİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ

ULUSLARARASI PALU SEMPOZYUMU, Elazığ, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018, ss.425-436

Midyat İlçesinin Doğal Ortam Özellikleri

III.UluslararasıKültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018, ss.36

Coğrafya Eğitiminde Görsel MateryalKullanımının Öğrenme ÜzerindekiEtkilerinin Öğrenci Anketlerine Göre Analizi

ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU-, Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.747

Doğal Afetlerin Ayvalı (Darende/ Malatya) Yerleşmesi Üzerindeki Etkileri

5. Uluslararası Jeomorfoloji sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.542-560

Huzurkent te (Mersin) Yaşanan Sel Olayı

5. Uluslararası Jeomorfoloji sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.306-314

Yenice nin(Mersin) Nüfus özellikleri üzerine bir inceleme

1. Uluslararası Türklerin Dünyası sempozyumu, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Urban Renewal Samples in terms of City Geography in Turkey and The Sample of İstanbul Türkiye de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Ve İstanbul Örneği

12. Asya Şehircilik Konferansı Baranas Hindu Üniversitesi, Fen fakültesi Coğrafya Bölümü. Varanasi- Hindistan, Varanasi, Hindistan, 28 - 30 Aralık 2013, ss.3

Kırsal Kalkınma Programları Açısından Türkiye ve AB nin İncelenmesi

Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Türkiye_ Macaristan İlişkileri Uluslararası Sempozyumu., Budapeşte, Macaristan, 20 - 24 Haziran 2013, ss.78-88

Yugoslavya nın Dağılmasından Sonraki Sürecin Siyasi Coğrafya Açısından Değerlendirilmesi

Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu 3. Hıdırellez Şenlikleri kasamında ki etkinlikler. Üsküp, Makedonya, Makedonya, Makedonya, 3 - 07 Haziran 2013, ss.53-60

Kovancılar dan (Elazığ) Avrupa Ülkelerine Olan Göçler

Avrupa'ya Türk Göçü'nün 50. Yılında Türkiye- Belçika İlişkileri Sempozyumu ve Türk Sanatları Sergisi, Brüksel, Belçika, 3 - 07 Haziran 2012, ss.121-132

Türkiye den Avusturya ya Olan Göçlerin Tarihsel Gelişimi ve Coğrafi Dağılışı

Avrupa'ya Türk Göçü'nün 50. Yılında Türkiye- Avusturya İlişkileri Sempozyumu ve Türk Sanatları Sergisi, Erzurum, Türkiye, 24 - 28 Ekim 2011, ss.122-119

Nüfus Hareketleri ve Dış Göçler

ı” Avrupa’xxya Türk Göçü’xxnün 50. Yılında Türkiye- Avusturya İlişkileri Sempozyumu ve Türk Sanatları Sergisi., Salzburg, Avusturya, 24 - 28 Mart 2011, ss.126-138

Nüfus Hareketleri ve Dış Göçler

Türkiye- Avusturya İlişkileri Sempozyumu ve Türk Sanatları Sergisi., Salzburg, Avusturya, 24 - 28 Mart 2011, ss.122-134

Elazığ da Tatlı Su Balıkçılığının Gelişimi

Uluslararası Niğde Dil,Tarih ve Kültür Sempozyumu. Niğde, Niğde, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2010, ss.205-225

Karakoçan İlçesinin ELazığ Jeomorfolojik Özellikleri

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2010 (Prof.Dr. Oğuz EROL Onuruna), Afyon, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2008, ss.302-308

Arazi Toplulaştırma Uygulamalarında Jeomorfolojik Ana Birimlerin Etkileri

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu(Prof.Dr.Mehmet Ardos Anısına) 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2007, ss.121-126

Hekimhan ve Kuluncak Malatya Çevrasindeki Maden Sahaları 2005 Ekim 2005

Ulusal Coğrafya Kongresi (Prof.Dr.İsmail Yalçınlar Anısına), İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2003, ss.385-398

Henüz Gelişme Aşamasında Olan Hazarbaba Kayak merkezine Coğrafi Bir Bakış

I.Ulusal Erciyes sempozyumu, Kayseri, Kayseri, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2003, ss.83-91

Kitap & Kitap Bölümleri

ULAŞIM FONKSİYONUNA BAĞLI GELİŞEN BİR YERLEŞME:HUZURKENT (MERSİN)

Beşeri ve İktisadi Konulara Coğrafi Bir Bakış, Zeki BOYRAZ, Editör, İKSAD, Ankara, ss.121-163, 2019

BEŞERİ VE İKTİSADİ KONULARACOĞRAFİ BİR BAKIŞ

Beşeri ve İktisadi Konulara Coğrafi Bir Bakış, Zeki BOYRAZ, Editör, İKSAD, Ankara, ss.89-119, 2019

KURUÇAY AŞAĞI HAVZASININ (MALATYA) YERLEŞME ÖZELLİKLERİ

Beşeri ve İktisadi Konulara Coğrafi Bir Bakış, ZEKİ BOYRAZ, Editör, İksad, Ankara, ss.81-119, 2017