Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kamu-Özel Ortaklığının Yerel Yönetimlerde Uygulanabilme Olanakları Üzerine Bir Değerlendirme

ADAM AKADEMİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.139-177, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings