General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilimleri

Metrics

Publication

6

Thesis Advisory

16

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals