Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  İnönü Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2010 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  İnönü Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans İslam İbadet Esaları

 • Doktora İslam Hukuk Felsefesi I

 • Lisans Klasik Fıkıh Metinleri

 • Lisans Mukayeseli İslam Hukuku

 • Yüksek Lisans İslam Hukuk Usulu I

 • Lisans İslam Hukukuna Giriş

 • Yüksek Lisans İslam Hukuk Usulu II

 • Doktora İslam Hukuk Usulu I

 • Yüksek Lisans İslam Hukuk Felsefesi I

 • Lisans Mukayeseli İslam Hukuku

Yönetilen Tezler