A Meta-Analysis of the Effect of Contemporary Learning Approaches on Students’ Mathematics Achievement


Creative Commons License

ŞAD S. N. , KIŞ A. , Demir M.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.32, sa.1, ss.209-227, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 32 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.209-227

Özet

Bu araştırmada çağdaş öğrenme yaklaşımları kapsamında değerlendirilen işbirlikli öğrenme, çoklu zekâ kuramına dayalı öğrenme, probleme dayalı öğrenme ve yapılandırmacı öğrenme yaklaşımlarının matematik dersi akademik başarısına etkisinin incelendiği deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçların meta-analiz yoluyla sentezlenmesi amaçlanmıştır. Verilerin toplanması için dâhil edilme kriterleri belirlenip kodlama formu hazırlanmıştır. Bu doğrultuda çağdaş öğrenme yaklaşımlarının matematik başarısına etkisini inceleyen ve 2005–2014 yılları arasında yayınlanmış toplam 47 deneysel çalışma meta-analize dâhil edilmiştir. Bu araştırmalara katılan 2627 denekten elde edilen bulgulara göre çağdaş öğrenme yaklaşımlarının matematik başarısına etkisine ilişkin sentezlemeye gidilmiştir. Rastgele etkiler modeline göre yapılan analizler sonucunda çağdaş öğrenme yaklaşımların matematik başarısı üzerindeki etkisinin anlamlı (p<0.001) ve geniş (d=0.93) olduğu saptanmıştır. Bu değer çağdaş öğrenme yaklaşımlarının öğrencilerin matematik başarısını artırmada anlamlı düzeyde daha etkili olduğunu göstermektedir. Rastgele etkiler modeline göre yapılan analizler sonucunda çalışmaların ortak etki büyüklükleri açısından yapılan gruplar arası karşılaştırmalarda, uygulanan yaklaşımlar arasında (QGA=6.456, sd=3, p=.091) ve deneyin yapıldığı öğretim kademeleri arasında (QGA=4.136, sd=2, p=.126) istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Ayrıca rastgele etkiler modeline göre yapılan meta-regresyon analizi sonucunda çağdaş öğrenme yaklaşımlarına dayalı yürütülen deneysel çalışmalarda deney süresinin matematik başarıları açısından anlamlı bir etkiye sahip olmadığı (z=-0.0499, p>.05) görülmüştür. Ancak grup büyüklüğünün çağdaş öğrenme yaklaşımlarına dayalı yürütülen deneylerde öğrencilerin matematik başarılarına anlamlı bir etkisinin olduğu (z=-2.12076, p<.05) ortaya çıkmıştır. Buna göre sınıftaki öğrenci sayısı azaldıkça, çağdaş öğrenme yaklaşımlarını kullanmanın öğrencinin matematik başarısı üzerindeki etkisi de olumlu yönde artmaktadır. 

The purpose of this research is to synthesize the results of experimental studies which investigated the effect of certain contemporary learning approaches including cooperative learning, multiple intelligence-based learning, problem-based learning, and constructivist learning approach on students’ mathematics achievement via meta-analysis method. In order to collect the data, first the inclusion criteria were determined and a coding form was developed. As a result, the meta-analysis involved 47 experimental studies published between 2005 and 2014, which investigated the impact of contemporary learning approaches on learners’ mathematics achievement. Based on the findings obtained from 2627 subjects who took part in these studies, a synthesis was done about the impact of contemporary learning approaches on mathematics achievement. The analysis based on the random effects model revealed that using contemporary learning approaches have a significant (p< 0.001) impact on mathematics achievement with a large effect size (d=0.93). This finding suggests that using contemporary learning approaches in mathematics lessons is effective in increasing the learners’ mathematics achievement. As a result of the comparisons of common effect sizes between the groups based on random effects model, no statistically significant difference was observed between the specific learning approaches (QBG=6.456, df=3, p= .091) and the school stages (QBG=4.136, df=2, p=.126). Moreover, the metaregression analysis based on random effects model revealed no statistically significant effect of the duration of treatment on learners’ mathematics achievement in the lessons conducted in accordance with the contemporary learning approaches (z=-0.04990, p> .05). However, it was found that group size had a significant negative effect on mathematics achievement in the lessons conducted in accordance with the contemporary learning approaches (z=- 2.12076, p< .05), i.e. as the number of students decreases, the better results are achieved from contemporary learning approaches in terms of learners’ math achievement.