Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

MÜZİK NEDİR VE HAYATIMIZIN NERESİNDEDİR

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, vol.6, no.2, pp.196-202, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

FERDİ TAYFUR ÖRNEKLEMİNDE TÜRK SİNEMASINDA ARABESK MÜZİK

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, vol.6, no.2, pp.135-148, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

TÜRKÜLERİMİZDEKİ METRONOM HIZI DEĞİŞKENİNİN DİNLEYİCİDE MEYDANA GETİREBİLECEĞİ ALGISAL FARKLILIKLAR

Inönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), vol.9, no.1, pp.313-323, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

TÜRK SİNEMASINDA DUBLAJ ŞARKILAR: BELKIS ÖZENER ÖRNEĞİ

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, vol.6, no.1, pp.203-217, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Seçim Kampanyalarında Kullanılan Seçim Müziklerin AnalizineYönelik Bir Araştırma

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.2, pp.571-581, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Özengen Müzik Eğitimi Veren Kurumlarda Türk Müziği İlgisi: Malatya Örneği

Inonu University Journal of Culture Art (İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi), vol.3, no.2, pp.114-128, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

“Klasik” Kavramı Ekseninde Türk Müziği ve Batı Müziği Kültüründeki Benzerlikler/Farklılıklar Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Inonu University Journal of Culture & Art (İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi), vol.3, no.1, pp.199-205, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Halk Çalgı Yapımcılığında Yenilikçi Denemeler; “Cümba”, “Yaylı Bağlama”, “Bas Kabak Kemane”, “Kabak Tekneli Cura”

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi / Inonu University Journal Of Culture & Art, vol.2, no.1, pp.93-106, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Toplumsal Bakış Açısıyla Eğlence Sektörü Müzisyenliği

Inonu University Journal of Culture & Art (İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi), vol.1, no.2, pp.1-11, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Silifke Yöresi Türkülerinin Usul Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, vol.1, no.14, pp.1-12, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

ARGUVAN ÖRNEKLEMİNDE DEDE SAZI NIN ORGANOLOJİSİ VE İCRA ÖZELLİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.39, no.1, pp.169, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

GÖRSEL VE İŞİTSEL MEDYA ARAÇLARININ TÜRK MUSİKİSİNİN AKTARIMINDAKİ ROLÜNE YÖNELİK DÜŞÜNCELER

INIJOSS INONU UNIVERSITY INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, vol.4, no.1, pp.217-224, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

MALATYA ARGUVAN HALK MÜZİĞİ KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, vol.1, no.75, pp.201-213, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Medya Araçlarının Bağlama Sazının Öğreniminde Kullanımı

Inonu University Journal of Culture & Art (İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi), vol.1, no.1, pp.31-40, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Malatya/Arguvan Halk Müziği Kültürü Üzerine Bir Araştırma

Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi, vol.1, no.75, pp.201-213, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Görsel ve İşitsel Medya Araçlarının Türk Musikisinin Aktarımındaki Rolüne Yönelik Düşünceler

Inönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), vol.1, no.4, pp.217-224, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Arguvan Örnekleminde "Dede Sazı"nın Organolojisi ve İcra Özellikleri

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.39, pp.170-180, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Bağlama Öğretiminde Tezene Tutuş/Vuruş Yönlerinin Yeri ve Önemi

Inonu University Journal of Culture & Art (İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi), vol.1, no.2, pp.11-24, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

ÇALGI KALİTESİNİN PERFORMANS VE BAŞARIYA ETKİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLER BAĞLAMA ÖRNEĞİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ, vol.9, no.4, pp.59, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Televizyon Çocuk Programlarında Yer Alan Müziklerin İlköğretim Müzik Dersine Katkılarına Yönelik Görüşler

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.1, no.17, pp.321-354, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Çalgı Kalitesinin Performans ve Başarıya Etkilerine Yönelik Görüşler “Bağlama Örneği”

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ - SANAT VE TASARIM DERGİSİ, vol.4, no.9, pp.59-68, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyo-Kültürel Yönüyle Çizgi Film Müziği

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.1, no.24, pp.1-10, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Geleneksel Halk Çalgılarımızın Müzik Öğretmenliğindeki Yeri

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ - SANAT VE TASARIM DERGİSİ, vol.3, no.7, pp.61-67, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Kültürünün Yaşatılmasında Müziğin Önemi ve Genç Dinleyiciler Üzerindeki Etkileri

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ - SANAT VE TASARIM DERGİSİ, vol.2, no.4, pp.47-59, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Harput Müzik Kültürü

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.1, no.17, pp.1-6, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Müziksel Beğenide Sosyal Statünün Rolü

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.1, no.24, pp.273-291, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Müzik ve Barış

İnternational13. World Conference İn Education, Antalya, Turkey, vol.1, no.1, pp.158

Sahne Unsurlari ve İcraci Kabiliyet Düzeyinin Mesleki Ses Yorumculuğu Performansina Etkisi

1. Uluslararsı Beydağı Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Malatya, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, pp.107-110

Dinleyici Profilinin Mesleki Ses Yorumculuğunda Sahne Performansina Etkisi

1. Uluslararsı Beydağı Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Malatya, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, pp.102-106

Küreselleşme Bağlamında İlkokul Kademesindeki Çocukların Müzik Tercihleri

5. Uluslararsı müzik ve dans kongresi, Nevşehir, Turkey, 22 - 26 July 2019, vol.1, pp.163-169

Başlangıç Düzeyi Özengen Müzik Eğitiminde Çalgı Tercihini Etkileyen Faktörler

5. Uluslararsı Müzik ve Dans Kongresi, Nevşehir, Turkey, 22 - 26 July 2019, vol.1, pp.159-162

Bireysel Mesleki Çalgi Olarak Kaval Sazi

III. Uluslararsı Battalgazi Multi Disiplinler Kongresi, Malatya, Turkey, 19 - 22 September 2019, vol.1, pp.186-200

Derlemeci Kişiliği Ile Nihat Kaya

III. Uluslararsı Battalgazi Multi Disiplinler Kongresi, Malatya, Turkey, 19 - 22 September 2019, vol.1, pp.265-281

Yeşilçam Filmlerinde Popüler Müzik ve Jenerik Müziği Ilişkisi Üzerine Tespitler

II. Uluslararası Battalgazi Multi Disiplinler Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 15 - 17 March 2019, vol.1, pp.875-881

Yeşilçam Filmlerinde Popüler Müzik ve Senaryo Ilişkisi Üzerine Tespitler

II. Uluslararası Battalgazi Multi Disiplinler Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 15 - 17 March 2019, vol.1, pp.881-885

Gelir Düzeyi Değişkeninin Ortaokul Kademesindeki Öğrencilerin Müzik Kültürü ve Müzik Beğenileri Üzerindeki Etkisi

Zeugma II. Uluslarası Multidisiplinler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 January 2019, vol.1, pp.521-532

Popüler Müzik Eserlerinde Metronom Hizi Değişkeninin Dinleyicide Oluşturacaği Duygusal Etkiye Yönelik Tespitler

Zeugma II. Uluslarası Multidisiplinler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 January 2019, vol.1, pp.533-537

Yeşilçam Filmlerinde ”Makam ve Makamsal Dizi” Kullanımına Yönelik tespitler

1. Uluslararsı Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, vol.3, pp.2694-2698

Yeşilçam Filmlerinde Türk Sanat Müziği Eserlerinin Kullanımı ve Süre Uzunluğunun İfade Bütünlüğündeki Önemi

1. Uluslararsı Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, vol.3, pp.2699-2703

Hayatı ve Sanatçı Kişiliği ile ”Udi Nevres” (Nevres Orhon)

İnternational Congress On Multidisiplinary Studies, Iğdır, Turkey, 6 - 07 November 2018, vol.1, pp.1126-1130

Türkülerimizdeki Metronom Hızı Değişkeninin Dinleyicide Meydana Getirebileceği Algısal Farklılıklar

1. Uluslarası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 28 - 30 April 2018, vol.1, pp.24

Yeşilçam Filmlerinde “Saz Eserlerinin” Kullanımına Yönelik Tespitler

II. ULUSLARARASI SANAT VE ESTETİK SEMPOZYUMU, Elazığ, Turkey, 19 - 21 April 2018, vol.1, pp.100-117

Yöresel Müzik Kültürlerinin Birbirleri İle Etkileşiminde Medya Araçlarının Rolü: Erzurum Örneği

1. Uluslarası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 28 - 30 April 2018, vol.1, pp.23

Günümüzde Üretilen Türk Halk Müziği Eserlerine Yönelik Çeşitli Tespitler

3. ULUSLARARASI TARİH VE KÜLTÜRKONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 May 2018, vol.1, pp.29

Türk Halk Kültürünün Aktarımında Derleme Çalışmalarının Rolü

3. ULUSLARARASI TARİH VE KÜLTÜRKONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 May 2018, vol.1, pp.26

Popüler Türk Müziğinde Pazarlama

Al Farabi ’xx. Uluslararsı Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 6 - 08 April 2018, vol.1, pp.26

SEÇİM KAMPANYALARINDA KULLANILAN MÜZİK ESERLERİNE YÖNELİK ÇEŞİTLİ TESPİTLER

2.Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 6 - 08 April 2018, pp.25

Müziksel Başarı ve Medya Araçları

VIII. Uluslararsı Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 12 - 13 May 2017, vol.1, no.1, pp.1-2

Müzik Ürünlerinin Pazarlamasında Yeni Medya Teknolojilerinin Rolü

Al Farabi 1. İnternational Congress On Social Sciences, Gaziantep, Turkey, 11 - 12 May 2017, vol.1, no.1, pp.1-2

Bir Pazarlama Stratejisi Olarak Popüler Ezgilerin Reklam Sektöründe Kullanımı

Al Farabi 1. İnternational Congress On Social Sciences, Gaziantep, Turkey, 11 - 12 May 2017, vol.1, no.1, pp.1-2

Sosyo Kültürel Temaları İle Erzincan Türküleri

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016

Sosyal-Kültürel Temaları ile Erzincan Türküleri

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 - 29 September 2016, vol.1, no.1, pp.1-2

İ.Ü. Devlet Konservatuvarı Türkü Derleme Çalışmalarına Genel Bakış

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK MÜZİĞİ DERLEME VE KAYIT ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI PANELİ., Malatya, Turkey, 09 May 2016

Türkülerde Toplumsal Mesajlar

Güzel Sanatlar Araştırma Günleri (GUSBAG), Sivas, Turkey, 8 - 09 April 2016, vol.1, no.1, pp.1-2

Görsel ve İşitsel Medya Araçlarının Türk Müziğinin Aktarımındaki Rolüne Yönelik Düşünceler

Gelenekten Geleceğe Türk Musikisinin Üretim, Aktarım ve Öğretim Sorunları, Erzurum, Turkey, 5 - 06 May 2015, vol.1, no.1, pp.1-2

İşlevsel Yönü İle Medya Uygulamalarında Müziğin Gücü

"Sanatı Yönetmek" Uluslararası Sanat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 November 2014, vol.1, no.1, pp.1-2

Karacaoğlan Türkülerinde Kadın

4. Uluslar Arası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, Malatya, Turkey, 1 - 02 May 2011, vol.1, no.1, pp.1-2

Karacaoğlan Türkülerinde Kadın

4. Uluslar Arası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, Malatya, Turkey, 1 - 02 May 2011, vol.1, no.1, pp.1-2

Kadın Dinleyicilerde Müzik Beğenisi

3. Uluslar Arası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, Konya, Turkey, 1 - 02 May 2010, vol.1, no.1, pp.1-2

Sosyo Kültürel Değişimlerin Müziksel Beğeniye Etkisi

Uluslararası EAS kongresi, Bolu, Turkey, 1 - 02 January 2010, vol.1, no.1, pp.1-2

Books & Book Chapters

Özay Gönlüm

in: Türk Müziği Atlası, Feyzan Göher Vural, Timur Vural, Editor, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Ankara, pp.622-632, 2019

Bağlama Sazının Öğreniminde Medya Araçlarının Güncel Rolü

in: Türk Müziğine Yönelik Çeşitli Tespitler, İmik Ü., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.220-230, 2016

Müzik ve Medya

Gece Kitaplığı, Ankara, 2014

Çizgi film ve Müzik

Gece Kitaplığı, Ankara, 2014