Prof. ÜNAL İMİK


Devlet Konservatuvarı, Müzik

Türk Halk Müziği


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Education in Art, Education in Music, Art, Music, Music Sciences, Folklore and Musicology


Names in Publications: u imik, İmik u, imik ünal

Email: unal.imik@inonu.edu.tr
Office Phone: +90 422 377 3100 Extension: 3127
Fax Phone: +90 422 341 0618
Web: https://avesis.inonu.edu.tr/unal.imik
Office: http://www.inonu.edu.tr/tr/unal.imik
Address: İnönü Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, Kültür ve Sanat Dergisi Editörlüğü 44280 / Malatya – TURKİYE Telefon/Phone: (+90) 422 377 31 27 Faks/Fax: (+90) 422 341 06 18

Metrics

Publication

96

Project

6

Thesis Advisory

35

Education Information

2007 - 2011

2007 - 2011

Doctorate

Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Anabilim Dalı , Turkey

2005 - 2007

2005 - 2007

Postgraduate

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Bilimleri Anabilim Dalı, Turkey

1993 - 1997

1993 - 1997

Undergraduate

Inonu University, Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği Programı, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

Çizgi Film Müziklerinin Yapısal Olarak İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Bilimleri Anabilim Dalı

2007

2007

Postgraduate

Sosyal Statünün Müziksel Beğeniye Etkileri

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Bilimleri Anabilim Dalı

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Education in Art

Education in Music

Art

Music

Music Sciences

Folklore and Musicology

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Professor

Inonu University, Devlet Konservatuvarı, Müzik

2015 - 2020

2015 - 2020

Associate Professor

Inonu University, Devlet Konservatuvarı, Müzik

2011 - 2015

2011 - 2015

Assistant Professor

Inonu University, Devlet Konservatuvarı, Müzik

2009 - 2011

2009 - 2011

Lecturer

Inonu University, Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi, Müzik

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Conservatory Director

Inonu University, Devlet Konservatuvarı

2011 - Continues

2011 - Continues

Head of Department

Inonu University, Devlet Konservatuvarı , Müzik Bölümü

2011 - 2019

2011 - 2019

Deputy Director of Conservatory

Inonu University, Devlet Konservatuvarı, Müzik

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Türk Müziğinde Alan Araştırması

Undergraduate

Undergraduate

Piyano Eğitimi (I / VIII)

Undergraduate

Undergraduate

Türk Müzik Tarihi

Doctorate

Doctorate

Türk Müziğinin Farklı Disiplinlerle Etkileşimi

Articles Published in Other Journals

2022

2022

ŞARKILI FİLMLER: YEŞİLÇAM

Dönmez Y. E., İMİK Ü.

Inonu University , vol.8, no.1, pp.101-107, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN BAĞLAMA İCRACILIĞINA YANSIMALARI

HAŞHAŞ S., İMİK Ü.

INTERNATIONAL CAPITAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH (Portugal), Lisbon, Portugal, 13 July 2022, vol.1, pp.222-230

2022

2022

GÜNÜMÜZ BAĞLAMA YAPIM/ONARIM SÜRECİNDE TEKNOLOJİK ALETLERİN ROLÜ

İMİK Ü., HAŞHAŞ S.

INTERNATIONAL CAPITAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH (Portugal), Lisbon, Portugal, 13 July 2022, vol.1, pp.210-221

2022

2022

BAĞLAMA ÖĞRENİMİ VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TESPİTLER

GÖKTAŞ U., İMİK Ü.

INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC-XIV, Kayseri, Turkey, 10 June 2022, vol.1, pp.80-92

2022

2022

TÜRKÜLERİMİZDE BİR ANLATIM ARACI OLARAK İKLİM ÖZELLİKLERİNİN KULLANIMI

İMİK Ü., GÖKTAŞ U.

INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC-XIV, Kayseri, Turkey, 10 June 2022, vol.1, pp.475-488

2021

2021

GÖRSEL VE İŞİTSEL MEDYA ARAÇLARININ “DİLSİZ KAVAL” ÖĞRETİMİ/ÖĞRENİMİ SÜRECİNDE KULLANIM DURUMU

KURT B., İMİK Ü.

BILTEK-V 5. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES, Malatya, Turkey, 03 December 2021, vol.1, pp.25-35

2021

2021

UD ÇALGISININ” ÖĞRETİMİ/ÖĞRENİMİ SÜRECİNDE GÖRSEL VE İŞİTSEL MEDYA ARAÇLARININ KULLANIM DURUMU

Yalman S., İMİK Ü.

BILTEK-V 5. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES, Malatya, Turkey, 03 December 2021, vol.1, pp.13-24

0

0

Müzik ve Barış

SAĞER T., İMİK Ü.

İnternational13. World Conference İn Education, Antalya, Turkey, vol.1, no.1, pp.158

2019

2019

Sahne Unsurlari ve İcraci Kabiliyet Düzeyinin Mesleki Ses Yorumculuğu Performansina Etkisi

GÖKTAŞ H., İMİK Ü.

1. Uluslararsı Beydağı Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Malatya, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, pp.107-110

2019

2019

Dinleyici Profilinin Mesleki Ses Yorumculuğunda Sahne Performansina Etkisi

GÖKTAŞ H., İMİK Ü.

1. Uluslararsı Beydağı Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Malatya, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, pp.102-106

2019

2019

Başlangıç Düzeyi Özengen Müzik Eğitiminde Çalgı Tercihini Etkileyen Faktörler

OYAN S., KILINÇER Z., İMİK Ü.

5. Uluslararsı Müzik ve Dans Kongresi, Nevşehir, Turkey, 22 - 26 July 2019, vol.1, pp.159-162

2019

2019

Küreselleşme Bağlamında İlkokul Kademesindeki Çocukların Müzik Tercihleri

OYAN S., KILINÇER Z., İMİK Ü.

5. Uluslararsı müzik ve dans kongresi, Nevşehir, Turkey, 22 - 26 July 2019, vol.1, pp.163-169

2019

2019

Derlemeci Kişiliği Ile Nihat Kaya

TETİK A., İMİK Ü., KARAKOÇ S.

III. Uluslararsı Battalgazi Multi Disiplinler Kongresi, Malatya, Turkey, 19 - 22 September 2019, vol.1, pp.265-281

2019

2019

Bireysel Mesleki Çalgi Olarak Kaval Sazi

KARAKOÇ S., İMİK Ü., TETİK A.

III. Uluslararsı Battalgazi Multi Disiplinler Kongresi, Malatya, Turkey, 19 - 22 September 2019, vol.1, pp.186-200

2019

2019

THE CORRELATION OF MUSCLE STRENGTH, FLEXIBILITY AND RANGE OF MOTION WITH PAIN IN MUSICIANS PLAYING STRING INSTRUMENTS

ÇALIŞGAN E., İMİK Ü., TALU B., GÖĞREMİŞ M.

2nd. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2019), Burdur, Turkey, 24 - 27 May 2019

2019

2019

Yeşilçam Filmlerinde Popüler Müzik ve Senaryo Ilişkisi Üzerine Tespitler

Dönmez Y. E., İMİK Ü.

II. Uluslararası Battalgazi Multi Disiplinler Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 15 - 17 March 2019, vol.1, pp.881-885

2019

2019

Yeşilçam Filmlerinde Popüler Müzik ve Jenerik Müziği Ilişkisi Üzerine Tespitler

Dönmez Y. E., İMİK Ü.

II. Uluslararası Battalgazi Multi Disiplinler Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 15 - 17 March 2019, vol.1, pp.875-881

2019

2019

Gelir Düzeyi Değişkeninin Ortaokul Kademesindeki Öğrencilerin Müzik Kültürü ve Müzik Beğenileri Üzerindeki Etkisi

ASLAN DUMAN E., İMİK Ü.

Zeugma II. Uluslarası Multidisiplinler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 January 2019, vol.1, pp.521-532

2019

2019

Popüler Müzik Eserlerinde Metronom Hizi Değişkeninin Dinleyicide Oluşturacaği Duygusal Etkiye Yönelik Tespitler

İMİK Ü., ASLAN DUMAN E.

Zeugma II. Uluslarası Multidisiplinler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 January 2019, vol.1, pp.533-537

2018

2018

Yeşilçam Filmlerinde ”Makam ve Makamsal Dizi” Kullanımına Yönelik tespitler

Dönmez Y. E., İMİK Ü.

1. Uluslararsı Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, vol.3, pp.2694-2698

2018

2018

Yeşilçam Filmlerinde Türk Sanat Müziği Eserlerinin Kullanımı ve Süre Uzunluğunun İfade Bütünlüğündeki Önemi

Dönmez Y. E., İMİK Ü.

1. Uluslararsı Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, vol.3, pp.2699-2703

2018

2018

Hayatı ve Sanatçı Kişiliği ile ”Udi Nevres” (Nevres Orhon)

İMİK Ü., ALTUN Y.

İnternational Congress On Multidisiplinary Studies, Iğdır, Turkey, 6 - 07 November 2018, vol.1, pp.1126-1130

2018

2018

Evaluation of pain and functional disability body parts seen between musicians playing string instruments

ÇALIŞGAN E., İMİK Ü., TALU B.

1. International Health Science and Life Congress, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018

2018

2018

Yeşilçam Filmlerinde “Saz Eserlerinin” Kullanımına Yönelik Tespitler

Dönmez Y. E., İMİK Ü.

II. ULUSLARARASI SANAT VE ESTETİK SEMPOZYUMU, Elazığ, Turkey, 19 - 21 April 2018, vol.1, pp.100-117

2018

2018

Türkülerimizdeki Metronom Hızı Değişkeninin Dinleyicide Meydana Getirebileceği Algısal Farklılıklar

İMİK Ü., GÖKTAŞ U.

1. Uluslarası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 28 - 30 April 2018, vol.1, pp.24

2018

2018

Yöresel Müzik Kültürlerinin Birbirleri İle Etkileşiminde Medya Araçlarının Rolü: Erzurum Örneği

İMİK Ü., GÖKTAŞ U.

1. Uluslarası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 28 - 30 April 2018, vol.1, pp.23

2018

2018

Günümüzde Üretilen Türk Halk Müziği Eserlerine Yönelik Çeşitli Tespitler

GÖKTAŞ U., İMİK Ü.

3. ULUSLARARASI TARİH VE KÜLTÜRKONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 May 2018, vol.1, pp.29

2018

2018

Türk Halk Kültürünün Aktarımında Derleme Çalışmalarının Rolü

İMİK Ü., GÖKTAŞ U.

3. ULUSLARARASI TARİH VE KÜLTÜRKONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 May 2018, vol.1, pp.26

2018

2018

Popüler Türk Müziğinde Pazarlama

İMİK Ü., ÜNAL A.

Al Farabi ’xx. Uluslararsı Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 6 - 08 April 2018, vol.1, pp.26

2018

2018

SEÇİM KAMPANYALARINDA KULLANILAN MÜZİK ESERLERİNE YÖNELİK ÇEŞİTLİ TESPİTLER

ÜNAL A., İMİK Ü.

2.Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 6 - 08 April 2018, pp.25

2017

2017

Sami Kasap: Hayatı ve Sanatçı Kişiliği

İMİK Ü., HAŞHAŞ S., Göçer H.

Malatya, Malatya, Turkey, 17 - 19 November 2017

2017

2017

Müziksel Başarı ve Medya Araçları

İMİK Ü., OYAN S.

VIII. Uluslararsı Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 12 - 13 May 2017, vol.1, no.1, pp.1-2

2017

2017

Bir Pazarlama Stratejisi Olarak Popüler Ezgilerin Reklam Sektöründe Kullanımı

OYAN S., İMİK Ü.

Al Farabi 1. İnternational Congress On Social Sciences, Gaziantep, Turkey, 11 - 12 May 2017, vol.1, no.1, pp.1-2

2017

2017

Müzik Ürünlerinin Pazarlamasında Yeni Medya Teknolojilerinin Rolü

İMİK Ü., OYAN S.

Al Farabi 1. İnternational Congress On Social Sciences, Gaziantep, Turkey, 11 - 12 May 2017, vol.1, no.1, pp.1-2

2016

2016

Sosyo Kültürel Temaları İle Erzincan Türküleri

HAŞHAŞ S., İMİK Ü.

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016

2016

2016

Sosyal-Kültürel Temaları ile Erzincan Türküleri

HAŞHAŞ S., İMİK Ü.

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 - 29 September 2016, vol.1, no.1, pp.1-2

2016

2016

Türkülerdeki Toplumsal Mesajlar Social Messages In Folk Songs

İMİK Ü., HAŞHAŞ S.

III. Uluslararası Güzel Sanatlar Araştırma Günleri, Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2016, vol.2, pp.1155-1162

2016

2016

İ.Ü. Devlet Konservatuvarı Türkü Derleme Çalışmalarına Genel Bakış

İMİK Ü.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK MÜZİĞİ DERLEME VE KAYIT ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI PANELİ., Malatya, Turkey, 09 May 2016

2016

2016

Türkülerde Toplumsal Mesajlar

İMİK Ü., HAŞHAŞ S.

Güzel Sanatlar Araştırma Günleri (GUSBAG), Sivas, Turkey, 8 - 09 April 2016, vol.1, no.1, pp.1-2

2015

2015

Görsel ve İşitsel Medya Araçlarının Türk Müziğinin Aktarımındaki Rolüne Yönelik Düşünceler

İMİK Ü.

Gelenekten Geleceğe Türk Musikisinin Üretim, Aktarım ve Öğretim Sorunları, Erzurum, Turkey, 5 - 06 May 2015, vol.1, no.1, pp.1-2

2014

2014

İşlevsel Yönü İle Medya Uygulamalarında Müziğin Gücü

İMİK Ü., HAŞHAŞ S.

"Sanatı Yönetmek" Uluslararası Sanat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 November 2014, vol.1, no.1, pp.1-2

2011

2011

Karacaoğlan Türkülerinde Kadın

İMİK Ü., DENİZ Ü.

4. Uluslar Arası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, Malatya, Turkey, 1 - 02 May 2011, vol.1, no.1, pp.1-2

2011

2011

Karacaoğlan Türkülerinde Kadın

İMİK Ü., DENİZ Ü.

4. Uluslar Arası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, Malatya, Turkey, 1 - 02 May 2011, vol.1, no.1, pp.1-2

2010

2010

Kadın Dinleyicilerde Müzik Beğenisi

SAĞER T., İMİK Ü.

3. Uluslar Arası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, Konya, Turkey, 1 - 02 May 2010, vol.1, no.1, pp.1-2

2010

2010

Sosyo Kültürel Değişimlerin Müziksel Beğeniye Etkisi

SAĞER T., KAYA Z., İMİK Ü.

Uluslararası EAS kongresi, Bolu, Turkey, 1 - 02 January 2010, vol.1, no.1, pp.1-2

Books & Book Chapters

2019

2019

Kilis Musabeyli Folkloru

TOHUMCU A., İMİK Ü.

Akademisyen, Ankara, 2019

2019

2019

Özay Gönlüm

İMİK Ü., HAŞHAŞ S.

in: Türk Müziği Atlası, Feyzan Göher Vural, Timur Vural, Editor, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Ankara, pp.622-632, 2019

2018

2018

GEÇMIŞTEN GÜNÜMÜZE AZERBAYCAN TAR’ININ TÜRKIYE’DEKI İCRACI VEEĞITIMCILERI ÜZERINE GENEL BIR BAKIŞ

ALTUN Y., İMİK Ü.

in: MÜZİK KÜLTÜRÜNE DAİR ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLER-I, Doç. Haluk Yücel, Doç. Dr. Serda Türkel Oter, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.143-154, 2018

2017

2017

Üniversite Gençliğinin Aşıklık Geleneğine Bakışı

İMİK Ü., HAŞHAŞ S.

in: Sanat ve Tasarım Yaklaşımları, İMİK, Ünal, Editor, Gece Kitaplığı, Malatya, pp.37-52, 2017

2016

2016

Türkiye de Müzisyen Olmak

İMİK Ü., HAŞHAŞ S.

Gece Kitaplığı, Ankara, 2016

2016

2016

Türk Müziğine Yönelik Çeşitli Tespitler

İMİK Ü.

Gece Kitaplığı, Ankara, 2016

2016

2016

Türk halk Çalgı Yapımcılığında yenilikçi Denemeler ”Cümba”, ”Yaylı Bağlama”, ”Bas Kemane”,”Kabak Tekneli Cura”

HAŞHAŞ S., İMİK Ü.

in: Türk Müziğine Yönelik Çeşitli Tespitler, Ünal İMİK, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.54-81, 2016

2016

2016

Bağlama Sazının Öğreniminde Medya Araçlarının Güncel Rolü

İMİK Ü., HAŞHAŞ S.

in: Türk Müziğine Yönelik Çeşitli Tespitler, İmik Ü., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.220-230, 2016

2016

2016

Bağlama sazının Öğreniminde Medya Araçlarının Güncel Rolü

İMİK Ü., HAŞHAŞ S., FEYZİOĞLU N., KAHYAOĞLU Y., PELİKOĞLU M. C., GERÇEK İ. H.

in: Türk Müziğine Yönelik Çeşitli Tespitler, Ünal İMİK, Editor, Gece Kitaplığı, Malatya, pp.7-29, 2016

2014

2014

Çizgi film ve Müzik

İMİK Ü.

Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, 2014

2014

2014

Müzik ve Medya

İMİK Ü.

Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, 2014

Supported Projects

2016 - Continues

2016 - Continues

TÜRK HALK MÜZİĞİ ESER DERLEME,ARŞİVLEME VE TANITMA ÇALIŞMALARI II

Project Supported by Higher Education Institutions

İMİK Ü. (Executive)

2018 - 2019

2018 - 2019

Türk Halk Müziği Eser Derleme, Arşivleme ve Tanıtma Projesi

Project Supported by Higher Education Institutions

İMİK Ü. (Executive), GÖKTAŞ U.

2015 - 2017

2015 - 2017

TÜRK HALK MÜZİĞİ ESER DERLEME, ARŞİVLEME VE TANITMA ÇALIŞMALARI

Project Supported by Higher Education Institutions

İMİK Ü. (Executive)


Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1